Ik wil een bankgift doen aan mijn dochter van 20.000 euro. Volgens mijn bankier maak ik dan best een pacte adjoint (bewijsdocument) op, dat ik nadien aangetekend moet versturen. Is dat nieuw?
...

Ik wil een bankgift doen aan mijn dochter van 20.000 euro. Volgens mijn bankier maak ik dan best een pacte adjoint (bewijsdocument) op, dat ik nadien aangetekend moet versturen. Is dat nieuw?Nee, nieuw is dat niet. Maar bij een hand- en bankgift wordt steeds vaker met een pacte adjoint gewerkt in plaats van met twee klassieke aangetekende brieven. Een pacte adjoint is een bewijsdocument dat wordt opgemaakt door schenker en begiftigde samen, als bewijs van de gift. Via de aangetekende brieven of het pacte adjoint kan je dan de datum van de gift bewijzen. Een hand- of bankgift moet immers niet worden geregistreerd, maar de schenker moet wel nog drie jaar leven indien je er geen erfbelasting op wil betalen.Bij een bankgift is het echter overbodig dat het pacte adjoint aangetekend wordt verstuurd. Bij een bankgift worden immers effecten of geld overgeschreven van de rekening van de schenker - jouw rekening - naar de rekening van de begiftigde - jouw dochter. Via jullie rekeninguittreksels kunnen jullie dan perfect de juiste datum van de bankgift bewijzen.Bij een handgift is er vaak geen bewijs van de juiste datum, zodat de datum op het pacte adjoint kan worden geantidateerd. Denk maar aan de handgift van goud, een kunstwerk, antiek, enz. In dergelijke gevallen is het aangewezen om ofwel met aangetekende brieven te werken, ofwel het pacte adjoint aangetekend te versturen. Hou ook het bewijs dat je je brief aangetekend hebt vertuurd bij via www.bpost.be/track, want de poststempel is vaak onleesbaar.