Enkele maanden geleden bestelde ik een nieuwe auto bij een merkgarage. De bestelbon vermeldde een leveringstermijn van twee maanden. Intussen kreeg ik een brief dat deze leveringstermijn verlengd wordt. Moet ik dat zomaar aanvaarden?
...

Enkele maanden geleden bestelde ik een nieuwe auto bij een merkgarage. De bestelbon vermeldde een leveringstermijn van twee maanden. Intussen kreeg ik een brief dat deze leveringstermijn verlengd wordt. Moet ik dat zomaar aanvaarden?De wet bevat specifieke regels over de verkoop van nieuwe auto's. Zo moet de verkoper op de bestelbon de juiste leveringstermijn vermelden. Als die termijn niet wordt gehaald, moet de verkoper je daarvan via een aangetekende brief op de hoogte brengen. Hij kan een bijkomende leveringstermijn vermelden die niet langer mag zijn dan 25% van de oorspronkelijk afgesproken termijn. Je kan daar niets tegen beginnen en je moet aanvaarden dat je auto uiteindelijk later zal worden geleverd.Als de verkoper zich echter evenmin aan deze verlengde termijn houdt, dan heb je het recht om de overeenkomst te verbreken (tenzij er sprake is van overmacht). Dat doe je door de verkoper een aangetekende brief te sturen. Hij moet je in dat geval het voorschot dat je al hebt betaald binnen de acht dagen terugbetalen. Als je hierdoor ook effectief schade lijdt, kan je ook die schade verhalen op de verkoper. Als de leveringstermijn langer uitvalt en de verkoper je helemaal geen nieuwe leveringstermijn meedeelt, gelden dezelfde regels.