Ik kreeg vorig jaar van mijn moeder een bankgift. Nu ze zwaar ziek is, wil ik de bankgift graag registeren om erfbelasting te vermijden. Maar hoe pak ik dat concreet aan en moet ik dan onmiddellijk betalen?
...

Ik kreeg vorig jaar van mijn moeder een bankgift. Nu ze zwaar ziek is, wil ik de bankgift graag registeren om erfbelasting te vermijden. Maar hoe pak ik dat concreet aan en moet ik dan onmiddellijk betalen?Het voordeel van een bankgift (gift door overschrijving) is dat ze niet moet worden geregistreerd. Je betaalt er dus geen schenkbelasting op. Maar dan moet de schenker wel nog drie jaar in leven blijven. In jouw geval doe je er dus goed aan om het bewijs van de bankgift - twee aangetekende brieven of een bewijsdocument dat door jullie beiden werd ondertekend - alsnog te registeren en daarop 3% schenkbelasting te betalen (3,3% in Wallonië). Die termijn van drie jaar speelt dan niet meer.In de drie gewesten moet de registratie van het bewijs van de bankgift nog steeds gebeuren op het federaal kantoor der registratierechten. Neem het originele bewijs én een kopie mee. In dit bewijsdocument moet de fiscale woonplaats van de schenker worden opgenomen, de waarde van het geschonken goed (bv. 65.000 euro cash) en de verwantschapsgraad tussen schenker en begiftigde (bv. moeder-dochter). Sinds kort eist het registratiekantoor voor Vlamingen ook dat daarin het rijksregisternummer van de schenker en de begiftigde wordt vermeld.De betaling van de schenkbelasting bij registratie gebeurt in Wallonië en Brussel nog altijd meteen ter plaatse, doorgaans via een bankcheque. In Vlaanderen krijg je vaak pas maanden later een overschrijvingsformulier toegestuurd van de Vlaamse Belastingdienst. De datum waarop je het document ter registratie hebt aangeboden, geldt daarbij als datum van de registratie. De datum van betaling heeft dus geen belang.