Ik verhuur een woning. Mijn huurder liet me weten dat er een lek is. Om dat te herstellen moet de vloer deels worden uitgebroken. Mijn huurder wil nu dat ik een deel van de huurprijs laat vallen voor de tijd dat de werken zullen d...

Ik verhuur een woning. Mijn huurder liet me weten dat er een lek is. Om dat te herstellen moet de vloer deels worden uitgebroken. Mijn huurder wil nu dat ik een deel van de huurprijs laat vallen voor de tijd dat de werken zullen duren. Moet ik daarop ingaan?Jouw huurder moet jou toelaten om dringende herstellingen te doen in de woning die je verhuurt. Op die regel bestaat wel een uitzondering als de herstellingen dringend zijn omdat je voordien nalatig was of onvoldoende onderhoud deed. Jouw huurder kan in principe niet vragen dat je de huurprijs vermindert voor de periode dat de werken duren, tenzij de werken meer dan 40 dagen in beslag nemen. In dat laatste geval kan hij een evenredig deel van de huurprijs afhouden, rekening houdend met de duur van de werken en met het gedeelte van het gebouw waarover hij tijdelijk niet kan beschikken. Dit geldt niet als hierover in het huurcontract een andere regeling is uitgewerkt, wat meestal het geval is. Hou er tenslotte rekening mee dat als heel de woning door de werken onbewoonbaar wordt - ongeacht hoe lang die duren - jouw huurder het recht heeft om de huurovereenkomst te laten ontbinden.