Wij hebben een handelshuurovereenkomst gesloten in 2015. Het bedrijf van onze huurder ging in 2018 failliet. We lieten de curator weten dat wij schuldeiser zijn voor een bedrag van 3.500 euro (huurachterstallen en herstellingskosten). Er staat nog een waarborg op een geblokkeerde rekening, ma...