Recent onderzoek door de Belgische Vereniging voor Menopauze (BVM) levert enkele onthutsende resultaten op. Terwijl artsen vooral opvliegers, vaginale droogheid en een dalend libido aan de overgang linken, signaleren vrouwen eerder gewrichtspijn en slaapproblemen. "Misvattingen die mee kunnen worden verklaard door de verwarring die er over de menopauze bestaat, waardoor heel wat klachten worden onderschat en zelfs foutief behandeld", vertelt menopauzespecialist en gynaecoloog prof. Herman Depypere (UZ Gent).
...

Recent onderzoek door de Belgische Vereniging voor Menopauze (BVM) levert enkele onthutsende resultaten op. Terwijl artsen vooral opvliegers, vaginale droogheid en een dalend libido aan de overgang linken, signaleren vrouwen eerder gewrichtspijn en slaapproblemen. "Misvattingen die mee kunnen worden verklaard door de verwarring die er over de menopauze bestaat, waardoor heel wat klachten worden onderschat en zelfs foutief behandeld", vertelt menopauzespecialist en gynaecoloog prof. Herman Depypere (UZ Gent)."Amper een eeuw geleden lag de levensverwachting een pak lager en brachten maar weinig vrouwen lange tijd in de menopauze door. Wat evenmin klopt is dat dit fenomeen door de natuur zou zijn bedacht om te voorkomen dat vrouwen op latere leeftijd kinderen zouden krijgen. Dit systeem, waarbij de aanmaak van het vrouwelijke hormoon stopt wanneer de eicellen zijn opgebruikt, was er gewoon nooit op voorzien dat vrouwen 80 jaar en meer zouden worden. De menopauze discrimineert vrouwen ook tegenover mannen, aangezien de productie van het mannelijke hormoon gewoon doorloopt en pas later geleidelijk daalt."Oestrogenen hebben een invloed op tal van lichaamsprocessen: van je hersenen tot je huid en je botten. Ongeveer één op de vier vrouwen doorloopt dit zonder klachten. "Maar ruim 40% van de vrouwen met meerdere symptomen krijgt geen of een verkeerde behandeling. Zoals een bètablokker bij hartkloppingen, die eigenlijk het gevolg zijn van opvliegers, of een antidepressivum bij stemmingswisselingen."Al decennia heerst de overtuiging dat hormoonsubstitutietherapie (HST) - waarmee je menopauzeklachten tegengaat - borstkanker uitlokt. Het gevolg van een onderzoek dat ooit fout werd geïnterpreteerd, maar waarvan de rechtzetting nooit dezelfde weerklank kreeg als het foute bericht. Die angst blijkt, zelfs na 60 jaar later, moeilijk uit te wissen. "Borstkanker is een langdurig proces. Door hormonen in te nemen tijdens de menopauze doe je geen borstkanker ontstaan. Er is hoogstens een lichte toename van de celdeling. Exact hetzelfde effect als wanneer je vijf kilo aankomt of twee glazen alcohol per dag drinkt. Uit één van de belangrijkste studies over hormooninname en borstkanker is gebleken dat 96% van de tumoren al bestond voor aanvang van de hormooninname. Na 18 jaar opvolgonderzoek blijkt de kans op overlijden aan borstkanker even groot bij vrouwen die hormonen nemen als bij de controlegroep die dat niet doet. Bovendien werd deze studie nog uitgevoerd met de oude, hooggedoseerde, synthetische hormonen. Studies met natuurlijke, bio-identieke hormonen, die precies dezelfde samenstelling hebben als lichaamseigen hormonen, tonen geen verschil meer aan. Met natuurlijke, correct gedoseerde hormonen kunnen vandaag de meeste menopauzeklachten veilig worden gecounterd. Bovendien blijken die hormonen volgens heel wat studies net beschermend te werken voor hart- en vaatziekten en osteoporose, die pas later opduiken.""In de toekomst zal deze therapie ook preventief worden voorgeschreven bij vrouwen met een verhoogd risico op deze aandoeningen. De substitutie start best binnen de tien jaar na aanvang van de menopauze", verduidelijkt prof. Depypere nog.Bij vrouwen met een borstkan-kerverleden ligt dat verhaal anders. Voor hen is hormoonsubstitutie niet mogelijk. "Bij hormoon-gevoelige kankers volgt de eerste jaren nadat ze worden ontdekt zelfs vaak een antihormoontherapie. Die kan je vergelijken met nablussen om te voorkomen dat een vuur - de resterende kankercel - toch zou opflakkeren."