Wat is een V-LAP?

Voor alle duidelijkheid: deze innovatieve minuscule druksensor bevindt zich momenteel nog in de onderzoeksfase, maar de eerste testen zijn alvast veelbelovend. De minicomputer - de zogeheten V-LAP - wordt via de lies in het hart ingeplant. Daar meet het toestel continu de hartdruk en stuurt deze data digitaal door naar de cardioloog. Deze sensor is de eerste die metingen kan uitvoeren in de linker hartkamer. Dat zorgt voor een veel accurater beeld dan wat sensoren meten in de rechterkamer. Het toestel bevat geen batterij, maar kan extern worden opgeladen door een powerbank.

Wat is het voordeel?

Zodra de hartdruk stijgt, registreert de sensor dit en stuurt de data door. Een stijgende hartdruk is een erg belangrijke parameter, die erop wijst dat de hartspier verzwakt. Daardoor raakt het bloed moeizamer rondgepompt. Na enkele dagen geeft dat klachten, zoals kortademigheid, benauwdheid, vermoeidheid enz. Doordat de sensor de data vroegtijdig aan de arts meldt, kan die de medicatie preventief aanpassen en ernstige symptomen of zelfs een ziekenhuisopname voorkomen.

En de toekomst?

"De V-LAP is een interessante piste voor de behandeling van hartfalen. Het is wachten op de resultaten van de grote studie, maar als die positief zijn, verwacht ik dat de sensor de behandeling en de levenskwaliteit van mensen met hartfalen zal verbeteren en heel wat opnames zal vermijden", zegt cardioloog prof. Steven Droogmans (UZ Brussel).

Voor alle duidelijkheid: deze innovatieve minuscule druksensor bevindt zich momenteel nog in de onderzoeksfase, maar de eerste testen zijn alvast veelbelovend. De minicomputer - de zogeheten V-LAP - wordt via de lies in het hart ingeplant. Daar meet het toestel continu de hartdruk en stuurt deze data digitaal door naar de cardioloog. Deze sensor is de eerste die metingen kan uitvoeren in de linker hartkamer. Dat zorgt voor een veel accurater beeld dan wat sensoren meten in de rechterkamer. Het toestel bevat geen batterij, maar kan extern worden opgeladen door een powerbank. Zodra de hartdruk stijgt, registreert de sensor dit en stuurt de data door. Een stijgende hartdruk is een erg belangrijke parameter, die erop wijst dat de hartspier verzwakt. Daardoor raakt het bloed moeizamer rondgepompt. Na enkele dagen geeft dat klachten, zoals kortademigheid, benauwdheid, vermoeidheid enz. Doordat de sensor de data vroegtijdig aan de arts meldt, kan die de medicatie preventief aanpassen en ernstige symptomen of zelfs een ziekenhuisopname voorkomen. "De V-LAP is een interessante piste voor de behandeling van hartfalen. Het is wachten op de resultaten van de grote studie, maar als die positief zijn, verwacht ik dat de sensor de behandeling en de levenskwaliteit van mensen met hartfalen zal verbeteren en heel wat opnames zal vermijden", zegt cardioloog prof. Steven Droogmans (UZ Brussel).