Oudere werknemers langer aan het werk houden en hen de kans geven om het wat kalmer aan te doen vanaf een bepaalde leeftijd, waren belangrijke doelstellingen van het Generatiepact dat dan ook in een aantal wijzigingen aan het stelsel van tijdskrediet (de vroegere loopbaanonderbreking) voor werknemers in de privésector voorzag. Het overleg met de sociale partners verliep wat trager dan oorspronkelijk gepland, maar op 1 juni 2007 gaan de nieuwigheden voorzien in cao 77quater (de opvolger van de basis-cao 77bis) dan toch van start.
...