Volgens de laatste tellingen is de reeënpopulatie in het Zo-niënwoud sinds 200...

Volgens de laatste tellingen is de reeënpopulatie in het Zo-niënwoud sinds 2008 met 50% gedaald. De belangrijkste oorzaak is waarschijnlijk onze recreatiedruk. Die beperkt de ruimte die de reeën nodig hebben, waardoor ze de meest bezochte gebieden ontvluchten en uitwijken naar het hart van het bos. Alle oorzaken van deze achteruitgang worden nu onderzocht om het tij alsnog te doen keren.