Misschien behoort u tot de gelukkigen die sinds dit jaar geen fiscale aangifte meer hoeven in te dienen omdat ze automatisch een voorstel van de fiscus in de bus krijgen. Dat is het geval voor 5000 gepensioneerden. Zij ontvangen bij wijze van proefproject een vooraf ingevulde aangifte die ze kunnen aanvaarden of verbeteren. Als dit experiment lukt, zal deze methode uitgebreid worden naar alle gepen-sioneerden. Ook de belastingplichtigen die hun aangifte hebben laten uitvoeren door een boekhouder of accountant en die te kennen hebben gegeven dat ze met Tax on web willen werken, ontvangen sinds dit jaar geen papieren aangifte meer.
...