Altijd welkom

Mijn kinderen zijn altijd welkom, op één voorwaarde: vooraf zeer duidelijke praktische afspraken maken over álles. Wie betaalt wat? Wie gebruikt wat op welk ogenblik? Wie maakt schoon? Respect voor elkaars privacy is een must, ook al het gaat om het gebruik van de wc en de computer!
...