Om een antwoord te krijgen op de vraag 'Kunnen vrouwen leven van hun wettelijk pensioen?' laat Delta Lloyd Life twee actieve vrouwen zich twee maanden lang beredderen met enkel het bedrag van het gemiddelde, wettelijke pensioen voor vrouwen. Ambassadrice van deze sensibiliseringscampagne is Miet Smet, minister van Staat en Algemeen Voorzitter van OKRA, de grootste vereniging voor het behartigen van de rechten van de ouderen in Vlaanderen.
...

Om een antwoord te krijgen op de vraag 'Kunnen vrouwen leven van hun wettelijk pensioen?' laat Delta Lloyd Life twee actieve vrouwen zich twee maanden lang beredderen met enkel het bedrag van het gemiddelde, wettelijke pensioen voor vrouwen. Ambassadrice van deze sensibiliseringscampagne is Miet Smet, minister van Staat en Algemeen Voorzitter van OKRA, de grootste vereniging voor het behartigen van de rechten van de ouderen in Vlaanderen. In haar politieke loopbaan heeft Miet Smet altijd gestreden voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Het lage pensioen van vrouwen laat haar dan ook niet onberoerd. "De regering kan er iets aan doen, het bedrijfsleven kan er iets aan doen en de vrouwen zelf kunnen er iets aan doen. Het is belangrijk dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt", aldus een strijdvaardige Miet Smet. Miet Smet: Er moeten twee belang-rijke stappen worden gezet. Voor-eerst moet het kluwen van tijdskrediet en zorgverloven vereenvoudigd worden en uitgebreid naar kleinere bedrijven. Daarnaast moet de gelijkgestelde periode voor het pensioen opgetrokken worden en voor iedereen samenvallen met de periode van het tijdskrediet. Natuurlijk moet je daarnaast ook zorgen voor flexibele kinderopvang, zodat ouders aan het werk kunnen blijven. Dat klopt. Maar dat is niet alles. Ze hebben in het algemeen ook nog een achterstelling qua loon. Bovendien mogen we niet vergeten dat vrouwen langer leven dan mannen. Pensioenen worden maar langzaam welvaartvast gemaakt (de aanpassing loopt achter op die van de lonen) en dat speelt in het nadeel van vrouwen die lang(er) leven. Het welvaartvast maken van de wettelijke pensioenen is trouwens heel belangrijk, omdat de generatie van de huidige gepensioneerden nog niet (of heel beperkt) kon genieten van een aanvullend pensioen. Een welvaarts-aanpassing is hun énige mogelijkheid voor een beter pensioen. En van deze generatie hebben vrouwen - die de laagste pensioenen hebben - deze aanpassing het meest nodig. Jazeker. Vrouwen werken vaak in bedrijven waar geen tweede pensioenpijler is. De regering zou een kaderwet moeten maken waarin zij bedrijven en sectoren verplicht tot een aanvullend pensioen. Deze pensioenpijler is zo opgebouwd dat naarmate je een hogere functie (en dus een hoger loon) hebt, je ook een hoger bedrijfspensioen hebt. Dat speelt weer in het nadeel van vrouwen met lagere functies. Het is belangrijk om goed de gevolgen in te schatten van bepaalde beslissingen als je jong bent. Bij elke carrièrewending zou verteld moet worden wat de gevolgen zijn voor later en niet enkel wanneer je loopbaan begint. Maar uiteraard sta je minder stil bij 'later'als je 30 bent. Omdat ik nog altijd versteld sta van het lage inkomen van vrouwen op oudere leeftijd. De regering werkt aan de staatshervorming en een sociaal-economisch akkoord en moet absoluut aandacht hebben voor de legale pensioenen. Speciale aandacht voor het vrouwenpensioen heeft trouwens een gunstig gevolg voor het pensioen van mannen. Annemie Goddefroy