In de streek tussen Damme en Sluis kan je letterlijk je tanden zetten in het oude Zwin- terroir, met ingrediënten als paradijskorrel, masteluin en gruut. Weinig herinnert hier nog aan de ooit zo succesrijke Zwinhavens, waar in de 14de eeuw internationale handelsschepen hun koopwaar aan land brachten.
...

In de streek tussen Damme en Sluis kan je letterlijk je tanden zetten in het oude Zwin- terroir, met ingrediënten als paradijskorrel, masteluin en gruut. Weinig herinnert hier nog aan de ooit zo succesrijke Zwinhavens, waar in de 14de eeuw internationale handelsschepen hun koopwaar aan land brachten. Met de verzanding van het Zwin verdwenen de havens van Hoeke, Monnikerede, Sluis en Damme. Hier doosnuffelden onderzoekers van de Universiteit Gent oude beerputten en toltarievenlijsten, om aan de hand van botjes, stuifmeel en zaden de middeleeuwse tafelgewoonten gedetailleerd in kaart te brengen. Waarna foodarcheoloog Jeroen Van Vaerenbergh met die culinaire ontdekkingen bij lokale ondernemers aanklopt om te experimenteren met de vergeten ingrediënten. Vandaag kan je langs de grensoverschrijdende fietsroute op ruim 30 plekken halt houden voor een historisch natje en droogje. Een ware revelatie is de paradijskorrel, een fruitiger variant van de zwarte peper. Via karavaanroutes belandde de curiositeit vanuit Ivoorkust in de Zwinhavens. Ivoorkust klonk toen zo mythisch dat het in de buurt van het aards paradijs werd gesitueerd. De pittige smaakmaker kreeg een tweede leven in droge worst en citroensorbet. Andere opvallende smaken zijn masteluintarwe, door Bakkerij Philippe verwerkt in brood, en gruut, een brouwvocht dat door Chocolatier M wordt toegevoegd aan pralines en dat opduikt in het Zwinhavenbier van Dutch Bargain uit Groede. In Hotel St. Pol in Knokke kan je zelfs middeleeuws ontbijten.