Vooral de gemengde loopbaan zaait veel verwarring, stelt de Ombudsman Pensioenen vast. Dat komt omdat de manier waarop de loopbaan wordt berekend - naast leeftijd het belangrijkste criterium voor het bepalen van de pensioendatum - niet in alle pensioenstelsels (ambtenaren, werknemers, zelfstandigen) dezelfde is. Een voorbeeld maakt alles duidelijk.
...

Vooral de gemengde loopbaan zaait veel verwarring, stelt de Ombudsman Pensioenen vast. Dat komt omdat de manier waarop de loopbaan wordt berekend - naast leeftijd het belangrijkste criterium voor het bepalen van de pensioendatum - niet in alle pensioenstelsels (ambtenaren, werknemers, zelfstandigen) dezelfde is. Een voorbeeld maakt alles duidelijk.Wie dit jaar met vervroegd pensioen wil, moet 62,5 jaar oud zijn en 41 jaar hebben gewerkt. Stel, je hebt 20 jaar als leerkracht gewerkt (als ambtenaar dus) en daarna ging je als werknemer aan de slag in een bedrijf. Voor de berekening van je loopbaan tellen bij het ambtenarenpensioen momenteel nog (geheel of gedeeltelijk) de jaren mee dat je hebt gestudeerd. Dat is niet zo voor de berekening van je loopbaan als werknemer. Bovendien wordt er voor de berekening van je loopbaan als leerkracht - dat als een zwaar beroep wordt aanzien - nog eens een verhogingscoëfficiënt toegepast, waardoor je nog minder jaren moet hebben gewerkt om aan de vereiste loopbaanduur te komen.Dan is het niet ondenkbaar dat je op 62,5 jaar van de Federale Pensioendienst, afdeling ambtenarenpensioenen, het bericht krijgt dat je met pensioen kan. Vervolgens dien je je ontslag in bij je huidige werkgever. En kort daarna krijg je van de Federale Pensioendienst, afdeling werknemerspensioenen te horen dat je pas op 65 jaar met pensioen kan. Daar sta je dan. Je ontslag ongedaan maken en terugkeren naar je werkgever kan niet want die is al op zoek naar of heeft al iemand anders. En jij blijft achter met een financiële kater. Want gedurende 2,5 jaar - tot je 65 bent - zal je het moeten zien te rooien met een half pensioen: dat voor de jaren die je als ambtenaar hebt gewerkt.De Ombudsman Pensioenen heeft niet tot de publicatie van zijn rapport 2016 (in april 2017) gewacht om maatregelen te vragen. Zo vermeldt de Federale Pensioendienst, afdeling ambtenarenpensioenen, nu al op de brief met de dag waarop je het vroegst met pensioen kan, dat die datum enkel geldt voor je ambtenarenpensioen en niet voor andere pensioenstelsels. De Ombudsman raadt wie een pensioenaanvraag wil indienen ook aan om eerst zijn/haar persoonlijke account op MyPension.be te raadplegen. Daar kan je, als je een gemengde loopbaan hebt, zien wanneer je in elk stelsel ten vroegste met pensioen kan. Al maakt ook daar de Ombudsman een kanttekening bij: als de pensioendienst van je werkgever(s) niet de juiste loopbaangegevens heeft doorgekregen, kan ook daar de datum wel eens niet correct zijn.Dien dus niet zomaar je ontslag in, maar informeer vooraf. Want ook wie een tijdje in het buitenland heeft gewerkt kan voor verrassingen komen te staan. Zeker wie in Nederland heeft gewerkt, waar de pensioenleeftijd naar 67 jaar is opgetrokken.ANNICK DE MEYERE