De Belgische Privacywet

In België is er de Wet van 8 december 1992 (intussen al meermaals aangepast) voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Het gaat er vooral om dat personen van wie gegevens worden verwerkt, daarvan op de hoogte moeten worden gebracht. Personen die gegevens verwerken, moeten zich identificeren en meedelen waarom zij die gegevens verwerken.
...