De gezondheidszorg is duur, bepaalde categorieën personen genieten dan ook een aparte behandeling. In de beginjaren ging het enkel om weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen - de WIGW's. In 1997 werd het statuut uitgebreid met de verhoogde verzekeringstegemoetkoming (VVT). Nu, 10 jaar later, heeft de minister van Gezondheid en Sociale Zaken beslist dat alle gezinnen met een bescheiden inkomen vanaf 1 juli 2007 recht hebben op verhoogde terugbetalingen en dat het ziekenhuis hen bepaal...

De gezondheidszorg is duur, bepaalde categorieën personen genieten dan ook een aparte behandeling. In de beginjaren ging het enkel om weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen - de WIGW's. In 1997 werd het statuut uitgebreid met de verhoogde verzekeringstegemoetkoming (VVT). Nu, 10 jaar later, heeft de minister van Gezondheid en Sociale Zaken beslist dat alle gezinnen met een bescheiden inkomen vanaf 1 juli 2007 recht hebben op verhoogde terugbetalingen en dat het ziekenhuis hen bepaalde supplementen niet mag aanrekenen. LET OP! Het Omniostatuut vervangt het statuut van de verhoogde tegemoetkoming niet. Hebt u dit statuut, dan behoudt u het. Om in aanmerking te komen voor het Omniostatuut mag uw bruto belastbaar gezinsinkomen niet hoger liggen dan euro 13.312,80 (verhoogd met euro 2464,56 per gezinslid dat niet de aanvrager is). Voor 2007 wordt rekening gehouden met het belastbaar inkomen van 2006. Al gebeurt de aangifte voor de inkomsten 2006 pas in juli 2007, u kunt nu al uw loonfiche 2006 en uw kadastrale inkomen doorgeven aan uw ziekenfonds. LET OP! Bij de berekening worden alle bruto belastbare inkomens samengeteld van al wie die op 1 januari 2007 op hetzelfde adres was ingeschreven. U krijgt het Omniostatuut niet automatisch, u moet het aanvragen bij uw ziekenfonds. Niet alle gezinsleden moeten aangesloten zijn bij hetzelfde ziekenfonds, maar de aanvraag kan maar bij één ziekenfonds gebeuren. U vult het formulier Verklaring op eer - Omnio in. Hierop vermeldt u de bruto belastbare inkomsten (voor 2006) van al uw gezinsleden en u laat het document ondertekenen door alle gezinsleden die minstens 18 jaar zijn. Voeg de inkomensbewijzen van alle gezinsleden toe (loonfiche, pensioenattest,...). Eenmaal het Omniostatuut toegekend, hebt u recht op het Omniostatuut vanaf de eerste dag van het kwartaal na het indienen van uw aanvraag. Doet u uw aanvraag bijv. in augustus 2007, dan krijgt u het statuut vanaf oktober. U behoudt dan het recht tot 31 december 2008. Als na controle blijkt dat u nog altijd aan de inkomensvoorwaarde voldoet, wordt het statuut voor een jaar verlengd. Wie recht heeft op het Omniostatuut krijgt verhoogde terugbetalingen voor hospitalisatiekosten, raadplegingen bij dokters, tandartsen, kiné,... plus voor geneesmiddelen, afhankelijk van de categorie (Categorie A is levensnoodzakelijk). In onze tabel vindt u - bij wijze van voorbeeld - een overzicht van de terugbetalingen voor de huisarts. nJocelyne Minet