De gezondheidszorg is duur, bepaalde categorieën personen genieten dan ook een aparte behandeling. In de beginjaren ging het enkel om weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen - de WIGW's. In 1997 werd het statuut uitgebreid met de verhoogde verzekeringstegemoetkoming (VVT). Nu, 10 jaar later, heeft de minister van Gezondheid en Sociale Zaken beslist dat alle gezinnen met een bescheiden inkomen vanaf 1 juli 2007 recht hebben op verhoogde terugbetalingen en dat het ziekenhuis hen bepaal...