Mindfulness is een meditatietechniek die je op elk moment bewust en zonder enig waardeoordeel doet focussen op het heden. Bedoeling is je volkomen in het hier en nu te doen leven en je niet nodeloos te laten meeslepen door gedachten die je heen en weer slingeren tussen het verleden (dat per definitie voorbij is) en de toekomst (die nog voor je ligt). Het echte leven speelt zich immers in het heden af.
...