Nieuwjaar: drie!

De etiquetteregels voor de ontelbare kussen die je vanaf 31 december om middernacht krijgt en geeft, zijn eenvoudig. Tenzij je de jaarwissel in al te groot gezelschap viert - lees: ergens tussen een menigte - geef je alle aanwezigen drie nieuwjaarszoenen op de wang terwijl je hen een gelukkig jaar wenst. De volgende dagen - tot ongeveer half januari - herhaal je dat bij alle bekenden die je voor het eerst in het nieuwe jaar ziet. Nieuwjaarszoenen zijn een traditie, maar als je merkt dat iemand niet graag zoent, forceer dan niets. Hou het ook bij de kussen en beperk bijkomende knuffels, omhelzingen, schouderklopjes en aanrakingen tot de familie en vrienden van wie je weet dat ze het waarderen. Verder is het in de meeste werkomgevingen (op kantoor of op het jaarlijkse nieuwjaarsevenement) gebruikelijk dat de hogere in rang het initiatief neemt.
...

De etiquetteregels voor de ontelbare kussen die je vanaf 31 december om middernacht krijgt en geeft, zijn eenvoudig. Tenzij je de jaarwissel in al te groot gezelschap viert - lees: ergens tussen een menigte - geef je alle aanwezigen drie nieuwjaarszoenen op de wang terwijl je hen een gelukkig jaar wenst. De volgende dagen - tot ongeveer half januari - herhaal je dat bij alle bekenden die je voor het eerst in het nieuwe jaar ziet. Nieuwjaarszoenen zijn een traditie, maar als je merkt dat iemand niet graag zoent, forceer dan niets. Hou het ook bij de kussen en beperk bijkomende knuffels, omhelzingen, schouderklopjes en aanrakingen tot de familie en vrienden van wie je weet dat ze het waarderen. Verder is het in de meeste werkomgevingen (op kantoor of op het jaarlijkse nieuwjaarsevenement) gebruikelijk dat de hogere in rang het initiatief neemt.Er zijn mensen die een grondige hekel hebben aan kussen en gekust worden. Vrij nemen na nieuwjaar, zeggen dat je verkouden bent en je arm stijf voor je houden zijn nog de meest onschuldige maatregelen op hun lijstje, er zijn er die ingewikkelde schikkingen van meubelstukken voorstellen of al even complexe complotten met een medewerker. Makkelijker is het om je voor ogen te houden dat die nieuwjaarszoenen nu eenmaal een sociaal ritueel zijn en dat je dat maar één keer per jaar moet ondergaan. Misschien helpt het dat je weet dat kussen naar verluidt de endorfineproductie in gang zetten en dat die stof willens nillens een lichte roes veroorzaakt. Zodat je dat gekus waarschijnlijk al snel niet zo vreselijk meer vindt.In Nederland zitten ze meestal op dezelfde golflengte met drie zoenen. Ingewikkeld is het in Frankrijk, waar de gebruiken verschillen naargelang de regio. In Parijs zijn ze het zuinigst met twee zoenen, maar de streek errond maakt dat goed met vier kussen en in Corsica spannen ze de kroon met liefst vijf! Bij twijfel over hoe het daar moet, surf je naar http://combiendebises.free.fr. Stel je niet te veel voor van die kussen: een intieme kus mag dan al wel een French kiss heten, juist de Fransen lanceerden de kusjes die nauwelijks de wang raken en waarbij elke verdere aanraking uit den boze is. In Groot-Brittannië en Duitsland prefereert men doorgaans een hand en als er al gekust wordt, blijft het bij één of twee wangkussen, een derde zoen wordt er soms zelfs onbeleefd gevonden. Ook in de meeste andere Europese landen blijft het bij twee zoenen, àls er al gekust wordt: in de Scandinavische landen is een kus als begroeting ongebruikelijk. Russen kussen drie keer en zien geen graten in kussen op de mond.Buiten Europa lijkt Jordanië een problematische kusbestemming: daar koesteren ze een ingewikkeld kuspatroon van één keer rechts en dan drie keer links. Misschien is het gewoon een goed idee om op vreemd terrein sowieso de plaatselijke dames de leiding te laten nemen en uit hun lichaamstaal proberen af te lezen of, hoe en hoe vaak ze gekust willen worden?Dezelfde mensen die je ter gelegenheid van het nieuwe jaar met drie zoenen bedacht, begroet je in de loop van het jaar meestal met een hand of één kus. Drie kussen kunnen eventueel ook, maar die zijn vaak enkel weggelegd voor oudere familieleden en/of vrienden, die je niet zo vaak ziet of lang niet gezien hebt. Of het bij de andere contacten een hand of een zoen wordt, hangt niet alleen af van de graad van vertrouwdheid. In het zuiden van het land, in artistieke milieus en tussen heel hecht samenwerkende collega's is een zoen als begroeting bij het begin van een werkdag heel gewoon en ontkom je er soms zelfs niet aan zonder onbeleefd over te komen. In Brussel en het noorden van het land en in een meer formeel milieu blijft het 's ochtends bij een knik, een vriendelijke goeiemorgen! of dag! of een hand. Bij minder vrijblijvende ontmoetingen krijgen familieleden en vrienden doorgaans één zoen.Waar begin je te kussen? Links buigen om op de rechterwang te mikken is de norm, zo blijkt uit een snelle rondvraag. Niemand (ook linkshandigen niet) komt blijkbaar in de verleiding om eerst links te kussen, zodat neusbotsingen doorgaans wel zullen uitblijven.De kusjesziekte (klierkoorts of mononucleose) wordt doorgegeven via besmet speeksel, veelal door intieme kussen of hoesten. Bij een normale sociale kus komt helemaal geen speeksel te pas en is het besmettingsrisico dan ook miniem. Hetzelfde geldt voor besmettingen zoals een koortslip. Op wangen zitten minder ziektekiemen dan op handen, die er voortdurend mee in contact komen. Vandaar dat een vluchtige kus minder besmettingsrisico geeft dan een handdruk.Tenzij je mensen echt heel goed kent en een eigen kusprotocol hebt ontwikkeld, hou je het bij de begroeting op vluchtige kussen op de wang (of in de lucht ernaast) en beperk je verdere aanrakingen tot eventueel tegelijk een hand geven. Een stevige knuffel kan je wel beantwoorden als je dat wil. Collega's, vrienden en familie kus je niet op de mond. Je geliefde kun je wel met een kus op de mond begroeten, maar hou het in gezelschap wel beperkt tot een vluchtige zoen.Normaal begroet je iemand die je voor het eerst ontmoet niet met een kus. Ook niet als die in het gezelschap is van mensen die je wel zoent. Dan geef je je vrienden een kus en steek je je hand uit naar de onbekende, terwijl je je voorstelt. Mensen die je wel kent en tot nu toe niet met een kus begroette, kun je in zo'n situatie wel een kus geven, als ze niet al hun hand hebben uitgestoken. Het is goed mogelijk dat je mensen die je normaal zoent, in een meer formele context een hand geeft. Er is niets mis mee als je een collega op het werk geen kus geeft en dat wel doet als je hem in je vrije tijd tegen het lijf loopt.Kinderen worden door hun ouders vaak verplicht om een kus te geven. Grootouders zoenen is een sociaal ritueel dat ze moeten leren. Verder wordt van kinderen niet verwacht dat ze zomaar iedereen kussen.3: voormalig Joegoslavië, Rusland, Nederland, Zwitserland2 of 3: Polen2: Italië, Portugal, Spanje, Hongarije, Oostenrijk1, 2 of 3: Frankrijk1: BelgiëARIANE DE BORGER