Hoe krijg ik toegang tot het strafregister van mijn meerderjarige zoon? Ik heb hem sinds 2006 niet meer gezien. Moet ik mijn aanvraag motiveren? En welke informatie vind ik in het uittreksel?

Iedereen kan een uittreksel van zijn eigen strafregister - vroeger 'bewijs van goed zedelijk gedrag' - aanvragen. Het is een officieel document waarin eventuele strafrecht...

Iedereen kan een uittreksel van zijn eigen strafregister - vroeger 'bewijs van goed zedelijk gedrag' - aanvragen. Het is een officieel document waarin eventuele strafrechtelijke veroordelingen op naam van de betrokkene worden opgelijst. Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd. Het uittreksel bevat minder informatie dan het strafregister zelf. Zo worden maatregelen opgelegd door de Jeugdrechtbank niet op het uittreksel vermeld. Als moeder kan je echter geen uittreksel uit het strafregister van je meederjarige zoon vragen, tenzij je zoon jou een handgeschreven volmacht geeft en je bij de gemeente een kopie van zijn identiteitskaart kan voorleggen. Is dat niet het geval, dan kan hij enkel zelf een uittreksel aanvragen.