"Mijn dochter huurt sinds twee jaar een appartement in de stad. De huurprijs ligt tamelijk hoog, maar het is een ruim en licht appartement, dus dat heeft ze ervoor over. Nu eist de eigenaar dat ze, bovenop de kosten en lasten, ook nog eens de onroerende voorheffing betaalt. Is dat wettelijk?"
...

"Mijn dochter huurt sinds twee jaar een appartement in de stad. De huurprijs ligt tamelijk hoog, maar het is een ruim en licht appartement, dus dat heeft ze ervoor over. Nu eist de eigenaar dat ze, bovenop de kosten en lasten, ook nog eens de onroerende voorheffing betaalt. Is dat wettelijk?"Voor alle huurovereenkomsten voor woninghuur (als de gehuurde woning de hoofdverblijfplaats is van de huurder) die gesloten werden na 30 december 1989 geldt dat de eigenaar de onroerende voorheffing ten laste moet nemen. Als haar huurovereenkomst een bepaling zou bevatten waarin staat dat zij als huurder de onroerende voorheffing moet betalen, dan is deze bepaling nietig. Met andere woorden: ook al zou het in de overeenkomst staan, een eigenaar mag nooit de onroerende voorheffing afwentelen op de huurder. Uw dochter mag dus weigeren de voorheffing te betalen. De betaling van alle andere kosten en lasten mogen wel geregeld worden in de huurovereenkomst. Het staat u vrij het niet-voorbehouden deel van uw nalatenschap (uw vrouw erft in elk geval een deel van uw nalatenschap) over te laten aan de neven en nichten van uw vrouw. Vergeet echter niet dat ze, wat de successierechten betreft, in een andere categorie vallen voor uw nalatenschap dan voor die van uw vrouw. Voor de goederen die ze van u erven, zullen ze niet als neven en nichten maar als vreemden beschouwd worden en dus meer successierechten betalen. In het Waals Gewest zien de successierechten eruit als volgt: Brussel hanteert andere tarieven. Vlaanderen maakt geen onderscheid tussen de neven en nichten enerzijds, en vreemden anderzijds. Zij betalen 45 % tot euro75.000, 55 % tussen euro75.000 en euro125.000 en 65 % boven de euro125.000. Het probleem met de kosten voor de tijdschakelaar vinden blijkbaar hun oorsprong in een wel heel onduidelijke verdeling: tijdschakelaar en kelder zijn verbonden met de teller van de eerste verdieping, de kamers op zolder met die van het gelijkvloers, wat niet echt logisch is. De enige manier om hieruit te raken, is de tellers van de elektriciteit te reorganiseren, zodat elke verdieping enkel haar eigen verbruik betaalt. Het verbruik van de tijdschakelaar en de kelders zou dan op een derde, gemeenschappelijke, teller moeten genoteerd worden. Vooraleer u de 15 euro terugvraagt, zou u het best een vergelijking maken van de elektriciteitskosten van de tijdschakelaar, de kamers op zolder en de kelder. Het is best mogelijk dat deze kosten elkaar compenseren. Uw vrouw kan van haar moeder in ieder geval geen voorschot op haar erfenis eisen, haar moeder kan haar die gunst echter wel verlenen als zij dat wenst. Wil uw schoonmoeder uw vrouw geld schenken, dan gebeurt dat in principe altijd als 'voorschot op de erfenis'. Uw vrouw zal inderdaad wat zij nu ontvangt moeten inbrengen (= terug toevoegen aan de pot van de hele nalatenschap) wanneer haar moeder overlijdt. Uw schoonmoeder kan de schenking van het geld ook laten vastleggen in een notariële akte. Deze moet geregistreerd worden, en er worden dan registratierechten geheven. Voor Vlaanderen is dat 3 % bij een schenking in rechte lijn (aan echtgenoot of kinderen). Een voorwaarde is wel dat de schenker de laatste 5 jaar hoofdzakelijk in Vlaanderen heeft gewoond. Geld schenken kan ook gebeuren door een handgift, een notaris is daar niet bij nodig. Op een handgift moeten geen registratierechten betaald worden. Uw schoonmoeder stuurt een aangetekende brief naar haar dochter waarin ze aankondigt dat ze uw dochter op een bepaalde datum een bepaalde som zal geven, bijvoorbeeld in haar bankagentschap. Na de ontvangst van de som schrijft uw vrouw haar een aangetekende brief terug waarin ze bevestigt de som goed te hebben ontvangen. Als uw schoonmoeder na de handgift nog minstens 3 jaar leeft, zal het bedrag niet moeten toegevoegd worden aan de nalatenschap voor de berekening van de successierechten. nIn de eerste plaats zou ik u aanraden via de pensioendienst van de gemeente een raming aan te vragen van het volledige pensioen (rustpensioen + overlevingspensioen) waar u op 63 jaar recht zult op hebben. Ook uw vriend kan dat doen. Zodra u over deze cijfers beschikt, kunt u nagaan of trouwen voordeliger is of niet. U kunt perfect samenwonen met uw vriend zonder dat uw en/of zijn pensioen verandert. Trouwt u, dan verliest u uw overlevingspensioen en behoudt u alleen uw eigen pensioen.