In ons gebouw hebben opeenvolgende syndici jarenlang een aantal werken opgevolgd. Ze hebben daarvoor nooit bijkomende kosten aangerekend. De huidige syndicus doet dat wel, onder meer omdat hij aanwezig was bij het maken van een offerte voor een lekkend dak. Moeten we die betalen?
...

In ons gebouw hebben opeenvolgende syndici jarenlang een aantal werken opgevolgd. Ze hebben daarvoor nooit bijkomende kosten aangerekend. De huidige syndicus doet dat wel, onder meer omdat hij aanwezig was bij het maken van een offerte voor een lekkend dak. Moeten we die betalen?De syndicus van jullie gebouw stuurde jullie een extra factuur omdat hij onder meer aanwezig was bij het opnemen van de meterstand voor het waterverbruik en bij het maken van een offerte voor het reinigen van een schouw en het herstellen van een lek in het dak. Of deze taken tot de gewone uitvoering van zijn mandaat behoren, moeten jullie nagaan in zijn contract. In jullie contract staat vermeld dat de syndicus 'bewarende maatregelen neemt of handelingen stelt in het kader van het voorlopig beheer van het appartementsgebouw'. Naar onze mening valt het opnemen van de meterstand voor het waterverbruik en de aanwezigheid van de syndicus bij het opmaken van een offerte voor een waterlek en voor het reinigen van de schouw onder deze handelingen. In de toekomst zal dit soort problemen minder vaak voorkomen. In de nieuwe appartementswet die op 1 januari 2019 in werking treedt, staat een extra verplichting voor de syndicus om de medeeigenaars te informeren over zijn tarieven. In het contract moet voortaan ook een lijst worden opgenomen met aanvullende prestaties die de syndicus eventueel extra zal aanrekenen en de vergoeding die hij daarvoor kan vragen. Bij niet-vermelde prestaties kan de syndicus geen vergoeding vragen, tenzij de algemene vergadering anders beslist.