Zondag 18 maart 2012 was de eerste Dag van de zorg. Een zorg die volgens Vlaams minister van o.a. Welzijn, Jo Vandeurzen, deel moet uitmaken van ons leven van elke dag. Mensen die zorg nodig hebben mogen niet het gevoel hebben in afzondering te leven. Daar-om zijn mantelzorgers zo belangrijk in onze samenleving. Zij zorgen ervoor dat wie zorg nodig heeft langer thuis kan blijven. Zij vormen vaak een brug tussen de wereld van de zorgbehoevende en die daarbuiten. Niet voor niets is volgens het Kenniscentrum Mantelzorg het economische sleutelwoord voor mantelzorgbeleid BTW: Bijzonder Toegevoegde Waarde.
...