In de 19de eeuw schreef de Parijse arts Double nog vol overtuiging dat geeuwen iets te maken had met de snelheid waarmee kinderen groeiden. Moslims denken dan weer dat ze bij een geeuw hun mond moeten afschermen, omdat anders de duivel via hun openstaande mond in hun lichaam kan varen... Heel wetenschappelijk klinken deze verklaringen niet, en ook vandaag bestaat er nog veel onduidelijkheid over het fenomeen geeuwen. Toch is er al iets meer over gekend.
...