Dat oma's vaak een intensere band met hun kleinkinderen koesteren dan met hun eigen kinderen is niet zo vr...

Dat oma's vaak een intensere band met hun kleinkinderen koesteren dan met hun eigen kinderen is niet zo vreemd. Amerikaans onderzoek ging bij een groep grootmoeders na welke hersendelen worden geactiveerd bij het bekijken van foto's van hun kleinkinderen. De hersendelen die gelinkt zijn aan empathie lichten dan het sterkst op. Is hun oogappel vrolijk of bedroefd, dan ervaren zij die emoties ook. Bij opa's speelt dat effect ook, maar minder uitgesproken. Bij de eigen kinderen kijken ze eerder waar de gevoelens vandaan komen.