Geld verliezen aan kasbons

In 1950 (!) ben ik beginnen te sparen voor mijn oude dag. Maar door de lage rente, de inflatie en de roerende voorheffing verlies ik veel van dit spaargeld zonder dat ik iets kan doen. Zopas heeft een kasbon (1 jaar) van e 5000 euro me welgeteld e 90 euro opgebracht. In de loop van dat jaar heb ik door de inflatie echter e 125 verloren (2,5 %). Op de rente moest ik bovendien 15 % roerende voorheffing betalen (90 x 15 % = e 13,50). Hoeveel zou mijn eerste 1000 BEF spaargeld van 1950 nu nog waard zijn?
...