In maart 2017 introduceerde de Duitse geneesmiddelenproducent Merck geleidelijk een nieuwe formule van Levothyrox (levothyroxine), een geneesmiddel tegen hypothyroïdie, op de Franse markt. Die moest de biologische beschikbaarheid van het product verbeteren: ervoor zorgen dat de actieve stof beter wordt...

In maart 2017 introduceerde de Duitse geneesmiddelenproducent Merck geleidelijk een nieuwe formule van Levothyrox (levothyroxine), een geneesmiddel tegen hypothyroïdie, op de Franse markt. Die moest de biologische beschikbaarheid van het product verbeteren: ervoor zorgen dat de actieve stof beter wordt opgenomen en verspreid in het organisme. De producent sleutelde daarvoor aan de excipiënten: de hulpstoffen die een geneesmiddel zijn vorm geven (tablet, capsule, siroop), de bewaartijd verlengen of de smaak wijzigen.Probleem is dat dit synthetische hormoon een kleine therapeutische marge heeft: een geringe wijziging van de samenstelling - zelfs van de excipiënten - kan een grote impact hebben. Omdat artsen noch apothekers terdege op de hoogte waren van deze wijziging en er dus ook hun patiënten niet konden over informeren, legden die laatsten op fora algauw de link tussen hun klachten en de gewijzigde formule.België ontsnapte aan deze polemiek. Producent Takeda wijzigde de formule al in 2015, echter niet zonder op het doosje en de bijsluiter expliciet 'Nieuwe formule' te vermelden. Ook bij ons kloegen patiënten vaak over bijwerkingen, maar de zaak nam nooit alarmerende proporties aan. "Er waren problemen. Het gebeurde vrij geregeld dat wij de dosering moesten aanpassen zodat patiënten zich even goed zouden voelen als voordien. Maar het feit dat de zaken in een vroeg stadium werden gecommuniceerd, heeft geholpen om deze formulewijziging makkelijker te verteren", aldus nog professor Beckers.