Levensverzekeringen zullen bij overlijden binnen de zes weken worden...

Levensverzekeringen zullen bij overlijden binnen de zes weken worden uitbetaald. Hierover werd een wetsontwerp goedgekeurd. Als een verzekeraar een aanvraag tot uitbetaling ontvangt, moet hij binnen de twee weken een schriftelijk overzicht bezorgen van alle aan te leveren documenten. Daarna krijgt hij een maand om het bedrag uit te betalen.