De ondernemingszin van de Belgen moet aangewakkerd, is al jaren het credo van de regering. De reden ligt voor de hand: vooral kleine ondernemingen zorgen voor tewerkstelling, ook door voor grote bedrijven te werken. Maar om te starten heb je centen nodig, iets waar het mensen met briljante ideeën vaak aan ontbreekt. En banken zijn karig met leningen, hoor je vaak zeggen,... al berust dat deels op een misverstand. Om een bedrijf te starten, heb je eigen middelen nodig. Geld dat behoorlijk rendeert als de zaken goed gaan, maar da...

De ondernemingszin van de Belgen moet aangewakkerd, is al jaren het credo van de regering. De reden ligt voor de hand: vooral kleine ondernemingen zorgen voor tewerkstelling, ook door voor grote bedrijven te werken. Maar om te starten heb je centen nodig, iets waar het mensen met briljante ideeën vaak aan ontbreekt. En banken zijn karig met leningen, hoor je vaak zeggen,... al berust dat deels op een misverstand. Om een bedrijf te starten, heb je eigen middelen nodig. Geld dat behoorlijk rendeert als de zaken goed gaan, maar dat je kwijt bent als het misloopt. Vandaar de naam risicokapitaal. Banken komen pas over de brug als je genoeg startkapitaal hebt en als blijkt dat de winst die je redelijkerwijs verwacht, volstaat om hun krediet terug te betalen. We kunnen hen die voorzichtigheid niet kwalijk nemen: het is ons geld dat ze uitlenen!Heb je geen familie of vrienden met diepe zakken, dan heb je vandaag als kandidaatondernemer ook andere mogelijkheden, zoals crowdfunding, dat momenteel wereldwijd erg populair is. Via een internetplatform beheerd door investeringsspecialisten die geloofwaardige projecten weerhouden, kom je in contact met spaarders, die voor een kleine som - €100 bijvoorbeeld - aandeelhouder worden. Ons land heeft deze zomer nog een ander initiatief gelanceerd: de tax shelter, die we kennen uit de filmwereld, maar dan voor jonge bedrijven. Met een mooie fiscale bonus: 45% voor wie investeert in een start-up of beginnend bedrijf en 30% voor wie investeert in een kmo.Interessant voor spaarders? Hier spelen twee elementen. Het is door van bij de start, of vanaf de beginjaren, in een onderneming te investeren, dat je kans maakt op de jackpot: gaat het bedrijf ooit naar de beurs, dan zie je je inleg met 20, 30 of zelfs 100 vermenigvuldigd. Crowdfunding en de tax shelter brengen dus binnen het bereik van kleine spaarders, wat vroeger enkel voor gefortuneerden was weggelegd die €100.000 konden investeren. En dat liefst verschillende keren, om het risico te spreiden. Daar staat tegenover dat je voor één jackpot rekening moet houden met een twaalftal mislukkingen of prestaties nog net die naam waardig. Hier geldt meer dan ooit: niet te veel eieren in dezelfde mand!Enerzijds is er dus een democratisering van de mogelijkheid om rijk(er) te worden en dat is best sympathiek. Anderzijds mag je als spaarder niet zomaar lukraak in beginnende bedrijfjes investeren. Hou het dus maar bij start-upfondsen in het kader van de tax shelter. Ze bieden de diversificatie die eigen is aan fondsen en beveks.Crowdfunding en de tax shelter voor start-ups brengen investeren in ondernemingen binnen het bereik van de kleine spaarder.