De overstap van de werkvloer naar een leven als gepensioneerde zorgt voor ingrijpende veranderingen. Men heeft het dan vaak over de psychologische weerslag. Veel minder over de financiële impact. Want ook daar word je geconfronteerd met een ommezwaai. Tussen het gemiddelde loon en het gemiddelde pensioen gaapt er, voor wie in de privé heeft gewerkt, een kloof die je verplicht je bestedingspatroon drastisch bij te stellen. Zij die moeiteloos de eerste maanden doorspartelen zijn zeldzaam. Want tussen het budget dat je theoretisch hebt uitgedokterd en de gepeperde werkelijkheid van een koffietje hier en een defecte koelkast ...