Laadstress is een nieuw Scandinavisch begrip. Noren zijn namelijk bang dat ze onde...