Volgens een studie van Securex bij 39.378 werknemers in de privésector, heeft 25% van de loontrekkende...

Volgens een studie van Securex bij 39.378 werknemers in de privésector, heeft 25% van de loontrekkenden vandaag een firmawagen, tegen 23,4% in een vorig onderzoek. Die forse stijging kan vreemd lijken nu telewerk is ingeburgerd. Maar de firmawagen heeft de wind in de zeilen omdat bedrijven met elkaar wedijveren om schaars talent aan te trekken. Dit voordeel in natura blijft een troef voor de werkgever, die geen hoger brutoloon moet betalen, en verlicht de druk van de indexering, zeker bij een hoge inflatie.