"Mijn man en ik hebben een stuk bouwgrond gekocht in Vlaanderen. Eén van onze twee kinderen heeft er interesse voor. Wat is het voordeligst: de grond schenken, verkopen, of wachten tot ze kunnen erven?"

In het Vlaams gewest zijn de schenkingsrechten en de successierechten verschillend (in het Brussels en Waals gewest zijn ze gelijk). Normaal liggen de schenkingsrechten in Vlaanderen hoger dan de successierechten. Maar als u tussen 1 januari 2003 en 31 december 2005 een bouwgrond schenkt die in Vlaanderen gelegen is, geniet u van een lager tarief. Althans, dit geldt voor gronden tot een waarde van euro 150.000. Op de schijven boven euro 150.000 geldt de vermindering niet.
...

In het Vlaams gewest zijn de schenkingsrechten en de successierechten verschillend (in het Brussels en Waals gewest zijn ze gelijk). Normaal liggen de schenkingsrechten in Vlaanderen hoger dan de successierechten. Maar als u tussen 1 januari 2003 en 31 december 2005 een bouwgrond schenkt die in Vlaanderen gelegen is, geniet u van een lager tarief. Althans, dit geldt voor gronden tot een waarde van euro 150.000. Op de schijven boven euro 150.000 geldt de vermindering niet. Het normale tarief voor de registratierechten bij een verkoop in het Vlaams gewest bedraagt 10 %, of 5 % als het gaat om bescheiden woningen (Kadastraal Inkomen lager dan euro 745, of euro 845 bij 3 à 4 kinderen ten laste, of euro 945 bij 5 of 6 kinderen, of euro 1.045 bij 7 kinderen of meer ten laste). Wat het voordeligst is - schenken, erven of verkopen - hangt dus volledig af van de waarde van de bouwgrond. Ik maak van de gelegenheid gebruik om een correctie aan te brengen op een vorige brief (Plus Magazine nr. 187, p.82 û Hoe geef ik mijn appartement voordelig aan mijn neef? ). Bij een schenking met behoud van vruchtgebruik, zullen er schenkingsrechten op de volledige som moeten betaald worden en niet op de waarde van het appartement, verminderd met de waarde van het vruchtgebruik. - Schenkingsrechten Vlaams gewest - Successierechten Vlaams gewest Tot a 12.500 - 1 % (tijdelijk verlaagd tarief) - 3 % Van 12.501 tot 25.000 - 2 % (tijdelijk verlaagd tarief) - 3 % Van 25.001 tot 50.000 - 3 % (tijdelijk verlaagd tarief) - 3 % Van 50.001 tot 100.000 - 5 % (tijdelijk verlaagd tarief) - 9 % Van 100.001 tot 150.000 - 8 % (tijdelijk verlaagd tarief) - 9 % Van 150.001 tot 200.000 - 14 % (gewoon tarief) - 9 % Van 200.001 tot 250.000 - 18 % (gewoon tarief) - 9 % Van 250.001 tot 500.000 - 24 % (gewoon tarief) - 27 % Boven a 500.000 - 30 % (gewoon tarief) - 27 % Bouwmisdrijven verjaren in Vlaanderen na 5 jaar, de Vlaamse regering besliste dit bij decreet op 4 juni 2003 (B.S. 22 augustus 2003). Over inbreuken van vóór mei 2000 en waarover al een vonnis is uitgesproken, zal een nieuwe Hoge Raad voor het herstelbeleid een bindend advies moeten verstrekken. Voor de niet-vergunde bouwwerken waarover géén vonnis uitgesproken is, geldt dat ze niet strafbaar zijn "voor zover ze niet gelegen zijn in de ruimtelijk kwetsbare gebieden, geen onaanvaardbare stedenbouwkundige hinder veroorzaken voor de omwonenden of voor zover ze geen ernstige inbreuk vormen op de essentiële stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming krachtens het ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van aanleg". Voor deze bouwmisdrijven kan nog steeds de straf van de betaling van de meerwaarde toegepast worden.Uw zoon kan aan de jeugdrechtbank vragen dat zijn dochter haar hoofdverblijf bij hem zou krijgen. Dat zou betekenen dat de 'oude' situatie omgekeerd wordt: de dochter zou voortaan voltijds bij de vader wonen en van daaruit op bezoek gaan bij moeder. Een klassiek bezoekrecht omvat één weekend op 2, plus de helft van alle schoolvakanties. Voor kinderen boven de 14 jaar wordt omgangsrecht of bezoekrecht niet zo strak omschreven. De procedure om het hoederecht te herzien, verloopt als volgt: de vader schrijft een brief aan de jeugdrechter (of laat door een advocaat een verzoekschrift opstellen). De jeugdrechter zal zijn vraag onderzoeken. Betwist de moeder de vraag, dan zal de rechter meestal een maatschappelijk onderzoek bevelen waaruit moet blijken welke oplossing de beste is voor het meisje zelf. Meestal inspireert de jeugdrechter zijn vonnis op het advies van het maatschappelijk verslag. Krijgt uw zoon wat hij vroeg, dan betekent dit meteen dat hij voortaan de kinderbijslag zal ontvangen en dat hij een onderhoudsgeld mag vragen aan de moeder. nDe wet bepaalt niets over de verdeling van de onroerende voorheffing tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker. Omdat de vruchtgebruiker het genot heeft van het goed (u woont in het huis), is het de gewoonte dat hij ook de onroerende voorheffing voor zijn rekening neemt. Het Wetboek van Inkomstenbelasting bepaalt in artikel 251, 252 en 395 dat het kadaster de schuldenaar van de onroerende voorheffing aanduidt. In de commentaar bij het wetboek staat dat de vruchtgebruiker de belasting moet betalen. Deze commentaar heeft op zich uiteraard geen kracht van wet, maar dat dit uitdrukkelijk vermeld wordt, zegt toch al veel. Een roerend goed, waarvan u het vruchtgebruik hebt, kunt u enkel verkopen als u daartoe de toestemming hebt verkregen van uw zonen. Lukt dat niet, dan kunt u toestemming vragen aan de rechter, maar als u dit van plan zou zijn, moet ik u aanraden de hulp van een advocaat in te roepen.