We zijn eigenaar van een appartement aan zee en willen dat graag aan onze vier kinderen schenken. Maar hoe doen we dat best? Kan dat in vier gelijke delen?
...

We zijn eigenaar van een appartement aan zee en willen dat graag aan onze vier kinderen schenken. Maar hoe doen we dat best? Kan dat in vier gelijke delen?Jullie kunnen inderdaad een appartement schenken aan jullie kinderen in vier gelijke delen. Omdat het gaat om de overdracht van eigendom moeten jullie daarvoor naar de notaris, die een akte opstelt. Elk kind moet dan schenkbelasting betalen op zijn deel. Willen jullie zelf in het appartement blijven wonen of willen jullie het verder kunnen verhuren, dan kunnen jullie schenken met behoud van vruchtgebruik. Nog voordeliger is het als jullie acht pakketten maken. Dat kan als beide ouders apart aan hun kinderen schenken. Op die manier druk je nog eens de schenkbelasting. Let wel, in Wallonië ligt de schenkbelasting voor bepaalde schijven hoger dan in Vlaanderen en Brussel. En het is de woonplaats van de schenker die bepaalt welk tarief van toepassing is. Wonen jullie in Brussel of Wallonië, dan gelden toch de Brusselse of Waalse tarieven als jullie een appartement aan de kust schenken.