Als langstlevende echtgenote (geen huwelijkscontract) krijg ik het vruchtgebruik op de nalatenschap van mijn man, die vooral bestaat uit de helft van onze spaarrekening en de helft van onze gezinswoning. Kunnen onze kinderen de omzetting vragen van het vruchtgebruik en me zelfs uit mijn huis zetten? Heeft het nieuwe erfrecht daar iets aan veranderd?
...