Mijn dochter wil aan de slag in de zorgsector, maar wordt verplicht om deeltijds te werken. Ik lees in Plus Magazine dat er een statuut 'deeltijds met behoud van rechten' bestaat. Krijg je dan een uitkering bovenop je loon?
...

Mijn dochter wil aan de slag in de zorgsector, maar wordt verplicht om deeltijds te werken. Ik lees in Plus Magazine dat er een statuut 'deeltijds met behoud van rechten' bestaat. Krijg je dan een uitkering bovenop je loon?Om toegelaten te worden tot het statuut van deeltijdse werknemer met behoud van rechten moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet je als volledig werkloos worden beschouwd. Als je er voordien zelf voor gekozen hebt om deeltijds te werken, kan je het behoud van rechten dus niet inroepen. Als je wel aanspraak kan maken op het statuut van deeltijdser met behoud van rechten, dan heb je - wanneer je nadien werkloos wordt - recht op een voltijdse werkloosheidsuitkering.Verder kan je als deeltijdser met behoud van rechten werken met of zonder een inkomensgarantie-uitkering. Die uitkering krijg je inderdaad bovenop je loon, maar je kan ze maar aanvragen als je loon minder dan ? 1.562,69 per maand bedraagt. En als je die inkomensgarantie-uitkering aanvraagt, moet je wel ingeschreven blijven als werkzoekende voor een voltijdse tewerkstelling bij de VDAB (Vlaanderen), Actiris (Brussel) of Forem (Wallonië). Concreet houdt dit in dat je geen voltijdse tewerkstelling mag weigeren als je die aangeboden krijgt. Verder moet de deeltijdse tewerkstelling met behoud van rechten minstens 12 uren per week bedragen of een derde van een voltijdse job. Op die regel zijn wel erg veel afwijkingen mogelijk, naargelang het paritair comité van de sector waar je werkt. Je vindt hierover meer informatie op de website van de RVA, www.rva.be > infobladen T27 tot T30.