In Plus Magazine van mei staan de voorwaarden opgesomd voor een renovatiepremie. Mijn ouders hebben mij de naakte eigendom van hun huis aan zee geschonken. Kan ik als naakte eigenaar zo'n premie aanvragen?
...

In Plus Magazine van mei staan de voorwaarden opgesomd voor een renovatiepremie. Mijn ouders hebben mij de naakte eigendom van hun huis aan zee geschonken. Kan ik als naakte eigenaar zo'n premie aanvragen?Neen. Om recht te hebben op de nieuwe Vlaamse renovatiepremie moet je een zakelijk recht hebben op een woning van minstens 30 jaar oud, gelegen in het Vlaams gewest. Een zakelijk recht kan zijn: een eigendomsrecht, vruchtgebruik, erfpacht, opstal. Ook de naakte eigendom is een zakelijk recht, maar geeft je geen recht om de woning te bewonen. Om in aanmerking te komen voor de oude renovatiepremies (tot februari 2019), kon je als naakte eigenaar een recht van bewoning vragen aan de vruchtgebruiker en dit laten vastleggen in een notariële akte. Op die manier kon je dan wel in aanmerking komen voor deze premies. Maar nu de nieuwe Vlaamse renovatiepremie geldt, is de naakte eigendom expliciet uitgesloten. Inwonende kinderen worden niet langer als medeaanvrager van de premie beschouwd als ze na het overlijden van één van beide ouders als erfgenaam automatisch en ongevraagd een deel naakte eigendom hebben verkregen.