In Plus Magazine van mei staan de voorwaarden opgesomd voor een renovatiepremie. Mijn ouders hebben mij de naakte eigendom van hun huis aan zee geschonken. Kan ik als naakte eigenaar zo'n premie aanvragen?
...