In dit on-linetijdperk hoeft het niet te verwonderen dat we via het internet ook een krediet kunnen aangaan. Sommige websites maken het inderdaad mogelijk om uw gegevens door te spelen naar een kredietgever en zo een lening af te sluiten. U ontvangt zijn voorstel dan met de elektronische post. Uit onderzoek blijkt dat 15 % van de Europese internetbezoekers al eens een kredietaanbod on line geraadpleegd heeft. 6 % heeft via het net een krediet gevraagd. Toch wordt maar een klein percentage echt via het internet gerealiseerd, want de meeste dossiers worden niet helemaal afgerond.
...

In dit on-linetijdperk hoeft het niet te verwonderen dat we via het internet ook een krediet kunnen aangaan. Sommige websites maken het inderdaad mogelijk om uw gegevens door te spelen naar een kredietgever en zo een lening af te sluiten. U ontvangt zijn voorstel dan met de elektronische post. Uit onderzoek blijkt dat 15 % van de Europese internetbezoekers al eens een kredietaanbod on line geraadpleegd heeft. 6 % heeft via het net een krediet gevraagd. Toch wordt maar een klein percentage echt via het internet gerealiseerd, want de meeste dossiers worden niet helemaal afgerond. Gaan kredieten en het internet wel samen? Of is het een 'huwelijk' dat u beter vermijdt? De voordelen zijn: u moet zich niet verplaatsen om veel offertes te ontvangen, u krijgt meteen een massa vergelijkingsmateriaal; de sites bevatten soms modules om simulaties op uw maat te maken. De nadelen zijn: het is moeilijker om te onderhandelen via het internet dan wanneer u oog in oog met uw bankier zit; als u een lening aanvraagt, moet u een reeks persoonlijke gegevens meedelen (o.a. uw loon). Veel sites kunnen geen beveiliging garanderen bij de overdracht van deze gegevens. Voelt u iets voor deze snelle en makkelijke manier om een krediet aan te vragen? Vooraleer u voor uw computerscherm gaat zitten, moet u nog het volgende weten: de kredietovereenkomst via het internet valt onder de wetgeving op de verkoop op afstand. En een verkoop op afstand valt onder de Wet op de handelspraktijken. Dit betekent dat u na het sluiten van de overeenkomst een termijn van 7 werkdagen hebt om u te bedenken. Worden hierbij als werkdagen beschouwd: alle dagen van de week, behalve de zon- en feestdagen (ook een zaterdag is dus een werkdag!). ook aankopen op krediet via het internet (u bestelt een boek of cd via het internet en betaalt later) vallen onder de verkoop op afstand en dus onder de Wet op de handels- praktijken. Alle sites (Belgische én buitenlandse) die goederen of diensten aanbieden via het internet, moeten de Belgische regels over de verkoop op afstand naleven. Zij moeten dus onder meer de verplichte bedenktermijn van 7 dagen respecteren, op de overeenkomst een aantal zaken vermelden (prijs, leveringskosten, betalingsmodaliteiten,terugname-modaliteiten,...), ze mogen geen voorschot vragen,... Op basis van een Europese richtlijn, moeten alle verkoopsites op het internet die uitgaan van een lidstaat van de Europese Unie bovendien de exacte identiteit (bedoeld wordt: de naam én het geografische adres) van het bedrijf vermelden. Kunt u ook een overeenkomst voor een hypothecair krediet sluiten via het internet? Neen, u kunt enkel informatie over een dergelijke overeenkomst krijgen via het net. Een hypothecair krediet kan immers niet getekend worden zonder tussenkomst van een notaris, die de leningsakte moet opmaken. Uit een enquête van Test-Aankoop blijken volgende algemene tendenzen: op het internet vindt u diverse informatie, maar weinig over sociale leningen en huisvestingspremies veel sites vermelden een intrestvoet. Staar u echter niet blind op lage intrestvoeten! Soms komt u enkel in aanmerking als u andere producten neemt (een lopende rekening openen, een schuldsaldoverzekering of een woonverzekering sluiten,...). Uiteindelijk kan dit heel wat duurder uitkomen dan u aanvankelijk hebt gedacht als u inlichtingen vraagt over een hypothecaire lening, zult u persoonlijke gegevens moeten meedelen. Zelfs al is de overdracht van uw gegevens beveiligd, dan nog weet u niet of de opgeslagen gegevens wel beveiligd zijn veel sites doen er enorm lang over om te antwoorden op uw vragen. A Simon Casette