Een eenvoudig bord op het hek aan de ingang zet de toon: Opgelet, militair domein, verboden toegang. Om nieuwsgierigen op afstand te houden, werd ook een pictogram aangebracht met niet al te vriendelijke honden erop.
...