Versnipperde kleine bossen, amper een voetbalveld groot, mogen niet worden...

Versnipperde kleine bossen, amper een voetbalveld groot, mogen niet worden onderschat. Deze mini groene zones zijn verhoudingsgewijs zelfs nuttiger dan uitgestrekte wouden. Gentse onderzoekers ontdekten dat in kleine bossen per oppervlakte-eenheid meer broeikasgassen uit de atmosfeer worden gehaald, minder teken huizen en geschikter voedsel groeit voor wilde dieren.