Wie ooit kanker heeft gehad, kent die vrees. Ook wanneer je als volledig genezen wordt beschouw...

Wie ooit kanker heeft gehad, kent die vrees. Ook wanneer je als volledig genezen wordt beschouwd, kan deze angst overeind blijven en zelfs je leven gaan beheersen. Psychologen Jan Verhulst - zelf een ex-kankerpatiënt - en Coen Völker brengen dit angstfenomeen in hun boek begrijpelijk in kaart, analyseren waar het vandaan komt en reiken tips aan om met deze angstgevoelens om te gaan.