Naar aanleiding van een reactie op het leven van Katje Lee in Plus Magazine van juni 2020 moet ik zeggen dat ik mij behoorlij...

Naar aanleiding van een reactie op het leven van Katje Lee in Plus Magazine van juni 2020 moet ik zeggen dat ik mij behoorlijk erger aan mensen die zich druk maken om het voortleven van een kat! Een kat is ook een levend wezen dat dezelfde lucht in- en uitademt. Waarom zou ze moeten geëuthanaseerd worden? Omdat ze ervan verdacht wordt een ziekte met zich mee te dragen. Slechts 'verdacht worden'...! De mensheid is zo onverantwoordelijk in zijn beslissingen over het leven op deze planeet. Wij mensen zijn afkomstig van aapmensen... en voorheen waren we een soort vissen. We zijn ook maar gewoon een geëvolueerde diersoort.