In Plus Magazine van januari stond een artikel over tijdskrediet. Ik heb vroeger ongemotiveerd tijdskrediet genomen en vijf jaar mijn loopbaan met 1/5 verminderd. Kan ik nu nog gemotiveerd tijdskrediet nemen om een opleiding te volgen? En zo ja, hoe lang?
...

In Plus Magazine van januari stond een artikel over tijdskrediet. Ik heb vroeger ongemotiveerd tijdskrediet genomen en vijf jaar mijn loopbaan met 1/5 verminderd. Kan ik nu nog gemotiveerd tijdskrediet nemen om een opleiding te volgen? En zo ja, hoe lang?Als je in het verleden al eens tijdskrediet hebt opgenomen, dan wordt die periode afgetrokken van de 36 maanden (bij opleiding) of 51 maanden (voor andere motieven). De manier waarop ze worden afgetrokken verschilt naargelang het gaat over gemotiveerd of niet gemotiveerd tijdskrediet. Tijdskrediet met motief wordt niet pro rata aangerekend: vijf jaar een 1/5 vermindering nemen geldt daar als vijf jaar. Tijdskrediet zonder motief wordt wél pro rata aangerekend. Jij hebt vijf jaar 1/5 vermindering genomen, wat pro rata neerkomt op 'samengedrukt' één jaar. Bovendien worden de eerste 12 maanden ongemotiveerd tijdskrediet niet afgetrokken van de periode gemotiveerd tijdskrediet. Jij kan dus nog de volledige periode van 36 maanden nemen om een opleiding te volgen.