Om mijn pensioen wat aan te vullen wil ik mijn appartement op lijfrente verkopen. Ik heb een contract getekend met een vastgoedmakelaar, maar er zijn nog niet veel bezoekers geweest. Kan ik het contract stopzetten?
...

Om mijn pensioen wat aan te vullen wil ik mijn appartement op lijfrente verkopen. Ik heb een contract getekend met een vastgoedmakelaar, maar er zijn nog niet veel bezoekers geweest. Kan ik het contract stopzetten?We raden je aan om niet te snel van vastgoedmakelaar te veranderen. Een makelaar heeft wat tijd nodig om op een correcte manier een appartement in de kijker te zetten, bijvoorbeeld via zijn website. Heeft de vastgoedmakelaar een exclusiviteitsbeding opgenomen in de overeenkomst die je met hem afsloot, dan is de overeenkomst beperkt in de tijd, meestal zes maanden. Zorg wel dat je de overeenkomst tegen die einddatum tijdig stopzet. Hoeveel vooraf je moet opzeggen staat normaal in de overeenkomst. De wet bepaalt dat opzeggingsbedingen die voorzien in een opzeggingstermijn van langer dan één maand voor het einde van de overeenkomst, niet toegelaten zijn. Zeg je niet tijdig op, dan wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd. Komt het tot een stilzwijgende verlenging of vernieuwing, dan kan je de overeenkomst stopzetten, mits een opzeggingstermijn van één maand.