In 1965 hebben mijn man en ik een kippenren in onze tuin geplaatst. We hadden daarover een mondeling akkoord. Toen ik als weduwe in 2008 ons huis verkocht, moest ik een boete betalen wegens een stedenbouwkundige inbreuk. Nu denk ik dat dit onterecht was. Kan ik dat geld nog terugeisen?
...

In 1965 hebben mijn man en ik een kippenren in onze tuin geplaatst. We hadden daarover een mondeling akkoord. Toen ik als weduwe in 2008 ons huis verkocht, moest ik een boete betalen wegens een stedenbouwkundige inbreuk. Nu denk ik dat dit onterecht was. Kan ik dat geld nog terugeisen?In 2008 heb je een administratieve boete betaald omdat de kippenren in je tuin een inbreuk uitmaakte op de stedenbouwkundige voorschriften. Vandaag is het echter te laat om je af te vragen of je deze boete al of niet ten onrechte hebt betaald. Dat heeft te maken met de verjaringstermijn van de vordering die je wil instellen. Persoonlijke rechtsvorderingen verjaren immers na 10 jaar. Een vordering wegens onverschuldigde betaling tegen de administratie die jou de boete heeft opgelegd, komt dus sowieso te laat. Op die basis kan je het bedrag dus niet terugeisen.Ook een vordering tegen de notaris - op basis van het feit dat hij jou niet correct heeft geadviseerd en dus verantwoordelijkheid draagt - is verjaard. De notaris heeft een contractuele aansprakelijkheid en die verjaart 10 jaar na het tekenen van de verkoopakte.