Een tweetal maanden geleden schreef ik mij in voor een cursus bloemschikken die binnen drie weken doorgaat. Ik betaalde 100 euro inschrijvingsgeld. Ik merk nu dat er nog plaatsen zijn en dat wie zich nu inschrijft 30% korting krijgt. Kan ik die korting ook vragen?
...

Een tweetal maanden geleden schreef ik mij in voor een cursus bloemschikken die binnen drie weken doorgaat. Ik betaalde 100 euro inschrijvingsgeld. Ik merk nu dat er nog plaatsen zijn en dat wie zich nu inschrijft 30% korting krijgt. Kan ik die korting ook vragen?Door je in te schrijven kwam er een overeenkomst tot stand tegen de prijs die op dat moment gold, 100 euro. Het betekent dat je niet kan eisen dat de organisator jou alsnog de korting geeft die op dit moment van toepassing is. De overeenkomst die je toen afsloot, is definitief. Je kan de organisator natuurlijk altijd vragen of hij - bij wijze van commerciële tegemoetkoming - bereid is jou een deel terug te betalen. Maar het staat hem volledig vrij om wel of niet op jouw vraag in te gaan.Een andere oplossing bestaat erin je eerste inschrijving te annuleren en je nu opnieuw in te schrijven. Je moet dan wel nakijken of je een verbrekingsvergoeding moet betalen en hoeveel die bedraagt. De kans bestaat dat je door die verbrekingsvergoeding plus de nieuwe inschrijvingsprijs uiteindelijk duurder af bent. Kijk bovendien na of de inschrijvingsvoorwaarden niet bepalen dat je je na een annulering niet opnieuw kan inschrijven.