Kamagurka woont in Brugge, maar werkt op het kasteeldomein van zijn goede vriend en zakenpartner Marc Coucke in Merelbeke. Die liet er een spiksplinternieuw atelier voor hem bouwen. Veiligheidsmensen begeleiden ons langsheen het witte Disneyachtige kasteel waar Coucke woont, tot bij de ateliervilla van Kama. Een assistente laat ons binnen. Dan verschijnt Kamagurka - op sloffen en in een marcelleke -, zichtbaar vermoeid. De tegendraadse kunstenaar en humorist is toch niet helemaal weg.
...

Kamagurka woont in Brugge, maar werkt op het kasteeldomein van zijn goede vriend en zakenpartner Marc Coucke in Merelbeke. Die liet er een spiksplinternieuw atelier voor hem bouwen. Veiligheidsmensen begeleiden ons langsheen het witte Disneyachtige kasteel waar Coucke woont, tot bij de ateliervilla van Kama. Een assistente laat ons binnen. Dan verschijnt Kamagurka - op sloffen en in een marcelleke -, zichtbaar vermoeid. De tegendraadse kunstenaar en humorist is toch niet helemaal weg.Kamagurka: Ik denk dat mijn kunst daar wel tegen kan. Mensen die zoiets roepen, zijn doorgaans diegenen die het zelf niet gemaakt hebben. Ik zie trouwens niet in wat er verkeerd is aan comfortabel leven en werken zonder dat je moet denken: 'Waar ga ik geld vandaan halen om mijn kinders te eten te geven?' Trouwens, Marc en ik hebben samen een bedrijf. Hij is niet degene die schildert. Maar hij is wel een geestige gast. Eigenlijk realiseert hij ook dingen die heel creatief zijn. Maar dan in een ander domein.Ik vind provocatie nog altijd een vorm van kunst, als ze op een goede manier gebeurt. Provocatie vestigt ook de aandacht op je werk. Bijvoorbeeld als ik naar aanleiding van mijn tentoonstelling in Frankfurt zeg dat ik Duitser ga worden, dan is dat een provocatie. Mensen gaan daarover nadenken: wat is dat eigenlijk, Duitser zijn? Want we leven toch in een verenigd Europa.Absoluut. Enorm makkelijk. De wereld wordt almaar strikter. De vrijheid die we hier in het westen verworven hebben, komt soms op de helling te staan. Veel stand-upcomedians durven al niets meer te zeggen over de islam. Je moet je altijd afvragen waarom iets een taboe is. Lachen met sterven, is dat taboe? Als een stervende meelacht niet. Je hebt gekte nodig om over bepaalde taboes heen te stappen.Ik ben niet psychisch ziek. Al kan dat natuurlijk nog komen (lacht). Ik bezit een positieve gekte. Die zorgt ervoor dat ik mij elke dag ongelooflijk amuseer. Zoiets heeft zijn voordelen maar ook nadelen. Het grote nadeel is dat ik zeer slecht georganiseerd ben. Maar mijn vrouw en medewerkers doen dat nu voor mij. En natuurlijk is er mijn samenwerking met Mark Coucke, waardoor mijn leven nu tamelijk goed geregeld is. Ik kan ten volle genieten van mijn gekte, zonder dat ik daarmee in de problemen kom. Vroeger was mijn boekhouding een complete puinhoop. Ik vond dat flauwekul en weigerde ze bij te houden. Ik vind het nog altijd flauwekul, maar ze wordt nu voor mij gedaan en dat geeft mij een veel beter gevoel.Humor is een levensfilosofie. Het leven is natuurlijk een geweldig ernstige zaak. Niet alles is om te lachen. Maar je kan er altijd een humoristische draai aan geven. Er is altijd wel iets grappigs aan de hand. Voor mij is humor de motor van het leven. Ik vind ernst vaak een vorm van onkunde of van luiheid. Er zijn kunstkenners die opperen dat humor en kunst niet samengaan. Ik vind juist dat ernst en kunst helemaal niet samengaan. Kunst zonder humor is heel saai. Als kunstenaar moet je uiteraard je werk ernstig nemen. Maar jezelf? Dat vind ik een beetje dom. Met humor geef je ook geen antwoorden, maar stel je nieuwe vragen. Antwoorden geven hoort niet bij wat ik doe. Ik stel liever dingen in vraag en wil dat mensen daar voor zichzelf op antwoorden.Als artiest kan je je werk niet gewoon even stilleggen. Vaak heb ik plots een idee. Dan moet ik het meteen opschrijven en uitwerken, want anders vergeet ik het. Nu schilder ik, maak ik tekeningen voor Het Laatste Nieuws, Humo, NRC Handelsblad en LeVif. En vanavond treed ik op. Een try-out van mijn nieuwe theaterstuk Vliegangst op de pechstrook. Het bestaat eruit dat het pubiek mee moet bepalen of ik al dan niet ga optreden in een afgelegen gebied. Ik doe het uiteindelijk, maar kom nooit aan. Want het is file!Mijn ouders hadden een verfwinkel en mijn moeder had zo'n portefeuille met allemaal buisjes met pigment in. Ik was een jaar of vijf en heb die glazen buisjes op de grond gegooid. Dat was zo fantastisch. Het pigment spatte eruit en het resultaat leek wat op een abstract Tibetaans zandtapijt, al wist ik toen nog niet dat dat bestond. Mijn moeder was natuurlijk boos. En toen wist ik dat een mens moet kunnen afzien voor zijn kunst (lacht).Ze hebben mij zeker niet tegengehouden. Het was niet evident natuurlijk. Wellicht hadden ze gehoopt dat ik tekenleraar zou worden.Ja, ik vind van wel. In die zin dat ze hun eigen weg volgen en zich door niets of niemand laten tegenhouden. Ze zijn heel koppig in wat ze doen en ook erg goed. Ze hebben een muziekband, de Hong Kong Dong. Ik stimuleer hen in hun creativiteit.Creativiteit is erg belangrijk in alle disciplines. Ook als beenhouwer, loodgieter, manager of hoofdredacteur moet je creatief zijn. Da's iets wat vaak wordt vergeten. Het mooiste voorbeeld is Guy Mortier. Toen hij Humo in handen had, gebeurde er elke week wel iets waardoor mensen dachten: ik moet die Humo hebben! Hij was een zeer creatieve geest. Of neem een generaal in oorlogstijd. Die ene die creatief is, zal de veldslag winnen, omdat hij iets zal bedenken wat de anderen niet vermoeden. Deze maatschappij heeft een enorme nood aan creatieve mensen. Het vanzelfsprekende is voor machines. Maar de leiding is aan de creatie-velingen.Niet echt, maar Vlaanderen is bijna een dorp. Op de duur kent iedereen mij zodanig goed dat ze mij bijna niet meer zien staan, bij wijze van spreken. We hebben het nadeel in een klein land te leven. Veel facetten van mezelf zijn al bekend. Misschien ben ik daarom wel veel verschillende dingen gaan doen.ANN HEYLENS - FOTO'S BENNY DEGROVEHumor is een levensfilosofie. Niet alles in het leven is om te lachen, maar je kan er een humoristische draai aan geven.