Moet ik erfbelasting betalen op een tak 21?

Mijn vader heeft tijdens zijn leven een verzekeringsgift van een tak 21 en 23 gedaan en daar schenkbelasting op betaald. Nu hij overleden is, moet ik daar volgens de notaris ook erfbelasting op betalen. Klopt dat?
...

Mijn vader heeft tijdens zijn leven een verzekeringsgift van een tak 21 en 23 gedaan en daar schenkbelasting op betaald. Nu hij overleden is, moet ik daar volgens de notaris ook erfbelasting op betalen. Klopt dat? Je vader had een tak 21 en 23 met zichzelf als verzekerde en jou als begunstigde. Als hij niets had gedaan, had jij nu erfbelasting moeten betalen op het volledige bedrag, met tarieven tot 27% in Vlaanderen (30% in Brussel en Wallonië). Daarom wordt een tak 21 en 23 vaak bij leven al geschonken aan de kinderen via een verzekeringsgift voor de notaris, zoals je vader deed. Je betaalde op die verzekeringsgift 3% (3,3% in Wallonië) schenkbelasting. Vroeger was daarmee alles geregeld. Maar Vlaanderen ging dit als eerste toch belasten in de erfbelasting, in 2022 volgden Wallonië en Brussel. In de drie gewesten geldt wel de aftrekregeling: bij uitbetaling of afkoop van de tak 21 en 23 betaal je dus erfbelasting, maar je mag de verzekeringsgift aftrekken. Stel, de verzekeringsgift van je vader had een waarde van 100.000 euro, waarop je schenkbelasting betaalde. Bij het overlijden van je vader waren die in waarde gestegen tot 120.000 euro. Dan word je belast op slechts 20.000 euro, want de 100.000 euro van de verzekeringsgift mag je aftrekken. Mijn vader is overleden. Hij was eigenaar van een appartement, dat ik samen met mijn drie broers heb geërfd. Een van mijn broers heeft dit appartement nu verhuurd. Hij stort maandelijks een vierde van de huur op mijn rekening. Maar kan dat eigenlijk wel en moet ik dat bedrag aangeven aan de belastingen? Door het overlijden van jouw vader ben je samen met jouw broers mede-eigenaar geworden van het appartement. In zo'n geval kan een van jullie niet zomaar alleen beslissen om het appartement te verhuren. In principe moeten alle erfgenamen het daarmee eens zijn. Wil je verhuren en is een van de mede-eigenaars niet akkoord, dan kan je wel aan de rechtbank vragen om eventueel toch te mogen verhuren, als de weigering om te verhuren rechtsmisbruik uitmaakt. Hetzelfde geldt ook als een van jullie het appartement wil verkopen. Weet ook dat je steeds gerechtigd bent om de vereffening-verdeling van de nalatenschap te vragen. De rechtbank stelt dan een notaris aan, die veelal tot een openbare verkoop van de woning overgaat, tenzij er een ander akkoord is of er meerdere onroerende goederen zijn die kunnen worden verdeeld. Wordt het appartement verhuurd aan een privépersoon dan moet je de huurinkomsten die je ontvangt niet aangeven aan de belastingen, tenzij jullie een gemeubeld onroerend goed verhuren. Je wordt dan belast op het onroerend goed op basis van het kadastraal inkomen. Mijn vader overleed in 2019, mijn moeder woont nu in een WZC. Er is een bewindvoerder aangesteld om het huis te verkopen. Ik kreeg 30.000 euro toen ik een huis kocht. Mijn broer is altijd bij mijn moeder blijven wonen zonder betalen. Kan ik een compensatie vragen? De bewindvoerder aangesteld voor jouw moeder, is belast met de verkoop van de ouderlijke woning. Jouw advocaat heeft de bewindvoerder al een paar keer gevraagd wanneer de verkoop doorgaat, zonder antwoord. Intussen blijft jouw broer in het ouderlijk huis wonen, zonder huur te betalen. Jouw advocaat moet de bewindvoerder inderdaad 'dwingen' om het huis te verkopen of het op zijn minst aan jouw broer te verhuren. Ook voor jouw moeder moet snel duidelijk worden wat er met haar huis gebeurt: ofwel wordt het verkocht en komt er kapitaal vrij, ofwel wordt het verhuurd aan je broer en heeft zij elke maand extra inkomsten. Met een bewindvoerder is de interessantste piste de verhuur. Want bij een verkoop wordt zijn honorarium berekend in functie van de verkoopprijs van het huis. Bij het overlijden van je moeder zal jij de schenking van 30.000 euro moeten inbrengen. Jouw advocaat kan inroepen dat je broer een indirecte of verdoken schenking kreeg door jarenlang niets bij te dragen. Bekijk dit al met je advocaat en probeer 'bewijsstukken' te verzamelen van de voordelen die je broer genoot. Mijn vrouw ik zijn 44 jaar getrouwd, zonder huwelijkscontract. We hebben 4 kinderen en 6 kleinkinderen. We hebben een huis dat we bewonen, 2 appartementen die we verhuren en een tweede verblijf aan zee. Als een van ons overlijdt, blijft dit vermogen (alles is gemeenschappelijk) dan voor de langstlevende partner één geheel? Als je getrouwd bent en kinderen hebt, erft de langstlevende partner het vruchtgebruik van de nalatenschap van de overleden partner. De langstlevende krijgt dus de helft van het vermogen (de eigen helft) in volle eigendom en de andere helft in vruchtgebruik. Van die helft krijgen de kinderen de naakte eigendom, voor zover je de wet laat spelen en je geen testament of huwelijkscontract hebt. In de praktijk krijgt de langstlevende partner dus nog altijd de huurinkomsten van de appartementen en kan hij/zij ook in het appartement aan zee verblijven. De helft van het spaargeld krijgt de langstlevende in volle eigendom, van de andere helft erft hij/zij het vruchtgebruik. Dit betekent dat de langstlevende nog altijd de interesten krijgt. De langstlevende partner kan altijd de omzetting van het vruchtgebruik vragen. Jullie kunnen natuurlijk een huwelijkscontract maken waarin jullie mekaar meer toebedelen, maar fiscaal is dat niet interessant. Wat de erfbelasting betreft, betaalt de langstlevende partner geen belasting op zijn/haar aandeel in de gezinswoning. De kinderen betalen wel erfbelasting op de naakte eigendom van de helft van de gezinswoning.