Mag ik een schenking terugvragen?

Mijn man en ik gaan scheiden. We zijn gehuwd zonder huwelijkscontract. Tijdens ons huwelijk kreeg ik een som van mijn ouders, die ik investeerde in de woning die we kochten. Mag ik dat bedrag terugvragen?
...

Mijn man en ik gaan scheiden. We zijn gehuwd zonder huwelijkscontract. Tijdens ons huwelijk kreeg ik een som van mijn ouders, die ik investeerde in de woning die we kochten. Mag ik dat bedrag terugvragen? Een tijdens je huwelijk valt in principe in je eigen vermogen. Investeer je dat geld vervolgens in een gemeenschappelijke woning, dan kan je bij een echtscheiding vragen dat 'het gemeenschappelijk vermogen' jou het bedrag dat je investeerde terugbetaalt. Het gemeenschappelijk vermogen is je dan minimaal het bedrag verschuldigd dat je zelf investeerde. Heeft het onroerend goed intussen een meerwaarde, dan deel je daar ook in mee. Wordt de woning bij de echtscheiding verkocht, dan kan je afspreken dat van de verkoopprijs eerst de lening bij de bank wordt aangezuiverd en dat jij van het saldo dan het bedrag mag afnemen dat je investeerde (plus een deel van de meerwaarde). Het saldo kunnen jullie dan delen. Sommigen denken ten onrechte dat de vergoeding die je moet krijgen volledig uit het deel van je partner moet komen. Dit is onjuist. Je hebt met wat jij investeerde in de woning een gemeenschappelijk onroerend goed gefinancierd dat voor de helft van jou is, en niet exclusief van je echtgenoot. Nu de rente is gestegen zijn euro-obligaties terug interessant. Mijn bankier raadt me aan om lopende obligaties te kopen die onder pari noteren, om minder roerende voorheffing te betalen. Klopt dat? Jouw bankier heeft gelijk. Stel, je koopt een obligatie van 1.000 euro (100%) met een looptijd van vijf jaar en een jaarlijkse coupon van 2%. Dan krijg je jaarlijks een brutocoupon van 2% of 20 euro, waar je na de roerende voorheffing - 30% op 20 euro - die de bank afhoudt, 14 euro overhoudt of 1,4% netto. Door de stijgende rente noteren de meeste obligaties echter niet langer aan 100% maar een stuk lager. Dat is logisch want een jaar geleden kreeg je op heel wat obligaties maar een coupon een 0,25 tot 0,75% bruto. Als je die oude lopende obligaties nu koopt, zal je voor een obligatie van 1.000 euro bijvoorbeeld maar 900 euro (90%) moeten betalen, omdat de coupon daarop veel lager is dan wat je nu kan krijgen. Dat je nu een obligatie van 1.000 euro kan kopen aan 90% of 900 euro, wordt onder pari genoemd. Op het einde van de looptijd krijg je 1.000 euro i.p.v. 900 euro terug en op die 100 euro extra betaal je geen roerende voorheffing. Zo kan je momenteel een obligatie kopen van 1.000 euro op vijf jaar met een coupon van 0,25%. Zo'n obligatie noteert nu aan 84% en dus betaal je slechts 840 euro, maar je krijgt na 5 jaar op de vervaldag wel 1.000 euro. De jaarlijkse coupon bedraagt wel maar 0,25%, maar omdat je op de vervaldag 1.000 euro krijgt i.p.v. 840 euro, ligt het brutorendement in werkelijkheid op 3,5%. De roerende voorheffing betaal je enkel op de coupon van 0,25%. Hierdoor is jouw nettorendement in werkelijkheid maar liefst 3,425% per jaar. Op onze grond staat een beuk. Daar hebben werknemers van Fluvius zonder onze toestemming of medeweten verschillende takken van gezaagd. De boom is zo zwaar beschadigd dat wij hem moeten laten omhakken. Kunnen wij hiervoor vergoed worden? Om recht te hebben op een vergoeding zullen jullie moeten aantonen dat Fluvius een fout heeft begaan, dat jullie een nadeel lijden en dat er een oorzakelijk verband is tussen de fout en het nadeel dat jullie lijden. Wat de fout van Fluvius betreft, nemen wij aan dat die effectief aangetoond is. De firma heeft zonder jullie medeweten of toestemming de beuk die op jullie grond staat ernstig gesnoeid. Het is aan Fluvius om de dringendheid van deze interventie aan te tonen. Zoals jullie het ons voorleggen, lijkt het ons niet dat er een zodanig gevaar was dat deze interventie van Fluvius nodig was, zonder jullie voorafgaande toestemming. Dan moeten jullie nog aantonen dat jullie een nadeel geleden hebben door deze interventie en moet dit nadeel begroot worden. Jullie stellen dat de beuk omgehakt moet worden. Maar deze bewering zal niet volstaan. Jullie zullen dit moeten laten bevestigen door een attest van een professional en eventueel moet er een tegensprekelijke expertise komen. Jullie schade bestaat niet enkel uit de kost van het omhakken van de boom, maar ook uit het verlies van de beuk. Dit nadeel is niet zo gemakkelijk te bepalen en zal forfaitair worden vastgelegd. Mijn moeder woont bij mij in. Ik geef haar fiscaal aan als persoon ten laste. Voor de jaren 2021 en 2022 liet de be-lastingadministratie weten dat ik haar niet ten laste kan nemen omdat haar inkomsten te hoog lagen. Haar on-roerende inkomsten werden meegeteld. Mag dat? Kan ik bezwaar aantekenen? De belastingadministratie liet weten dat je je moeder voor de jaren 2021 en 2022 niet ten laste kan nemen omdat haar netto inkomsten meer bedragen dan 3.380 euro (2021) en 3.410 euro (2022). De codes 1043 en 1044 in je aangifte worden geschrapt voor deze jaren. Je zal daarvoor een aanslagbiljet hebben ontvangen. Daarna heb je 6 maanden om bezwaar aan te tekenen. Een aantal inkomsten wordt niet meegerekend. Je vindt ze terug in artikel 143 van het Wetboek Inkomstenbelasting. Het gaat onder meer om de eerste schijf van 28.100 euro (inkomsten 2021) van pensioenen, renten en als zodanig geldende toelagen ontvangen door ouders, grootouders, overgrootouders, broers of zussen die op 1 januari 2022 65 jaar of ouder zijn (aanslagjaar 2023 - inkomsten 2022, voor 2020-2021 lag dit bedrag iets lager). Onroerende inkomsten worden niet vermeld als inkomsten die niet worden meegeteld. Zij worden dus meegerekend om de grens van 3.380 of 3.410 euro te bepalen. Dat de fiscus de jaren daarvoor geen correctie stuurde, is daarbij van geen tel.