Hoe krijg ik de waarborg terug?

Ik huurde deze zomer een appartement aan de kust. In het contract stond dat ik zelf kon schoonmaken of beroep doen op een schoonmaakfirma. Ik heb zelf gepoetst en het pand netjes achtergelaten. Toch weigert het verhuurkantoor de integrale waarborg terug te betalen omdat het appartement niet proper was. Wat kan ik doen?
...

Ik huurde deze zomer een appartement aan de kust. In het contract stond dat ik zelf kon schoonmaken of beroep doen op een schoonmaakfirma. Ik heb zelf gepoetst en het pand netjes achtergelaten. Toch weigert het verhuurkantoor de integrale waarborg terug te betalen omdat het appartement niet proper was. Wat kan ik doen? Als de verhuurder van het appartement beweert dat er niet correct werd gepoetst of dat er schade is toegebracht, moet hij dat kunnen bewijzen. Dat gebeurt best door een plaatsbeschrijving bij aanvang en aan het einde van de huur. Gebeurt dat niet, dan is het bewijs moeilijk. Betaalt de verhuurder zonder zo'n bewijs je waarborg niet (volledig) terug, dan hoef je dat niet te aanvaarden en kan je de terugbetaling eisen. Gaat de verhuurder niet in op je mondelinge vraag of via mail, stuur dan een aangetekende brief en stel hem in gebreke. Blijft de verhuurder weigeren om de waarborg terug te betalen, dan kan je hem in verzoening oproepen bij de vrederechter. Of je kan meteen een procedure bij de vrederechter starten, maar bekijk wel of het sop de kool waard is. Denk je dat het verhuurkantoor bewust bij elke huurder onterecht bedragen inhoudt, dan kan je dit melden bij Toerisme Vlaanderen. Ik wil graag een aantal zaken schenken aan mijn dochter. Het gaat om juwelen, mijn auto van vijf jaar oud en gouden munten. Kan dat via een handgift en hoe bewijs ik de datum? Juwelen, een auto en goud kan je schenken via een gewone handgift. Het bewijs van de handgift kan je registeren op het Kantoor Rechtszekerheid of elektronisch via MyMinFin. Tussen ouders en kind betaal je 3% schenkbelasting in Vlaanderen en Brussel (3,3% in Wallonië). Maar de meeste handgiften worden niet geregistreerd. Zorg dan wel voor een bewijs van de handgift én een bewijs van de datum. Want zonder dat bewijs moet de schenker wel nog drie jaar (vijf jaar in Wallonië voor schenkingen vanaf 2022) leven, zo niet moet er erfbelasting worden betaald. Beschrijf goed wat je schenkt in het bewijsdocument of neem er een foto van en gebruik die als bijlage. Een datum creëren bij een handgift kan uiteraard via de twee klassieke aangetekende brieven. Maar je kan ook gewoon een bewijsdocument opmaken na de handgift, opgesteld in de verleden tijd, dat jullie beiden ondertekenen. Je vouwt het blad in vier en verstuurt dit aangetekend, zodat je ook een postdatum hebt. Soms is de stempel van de aangetekende zending niet duidelijk leesbaar. Dan kan je het nummer dat boven de barcode van je bewijsdocument staat, intikken op bpost.be/track. Daar vind je terug wanneer de aangetekende brief werd afgegeven en wanneer hij is aangekomen. Print dit uit en bewaar het, zo heb je een duidelijk bewijs van de datum. Voor de auto volstaat het om de sleutels te overhandigen. Een handgift van een auto kan je immers bewijzen doordat de wagen nadien wordt ingeschreven op naam van je dochter en de verzekering op haar naam komt. We hebben veel problemen met onze telecomoperator. We betwisten onze laatste factuur. Na verschillende pogingen om tot een oplossing te komen, hebben we beslist die factuur niet te betalen. Moeten wij dit aangetekend meedelen? We raden jullie inderdaad aan om een aangetekende brief te sturen naar jullie telecomoperator waarin jullie duidelijk stellen dat jullie de laatste factuur betwisten. Geef ook weer de reden op waarom dat zo is. Het is belangrijk dat jullie ook alle pogingen die jullie hebben ondernomen om tot een oplossing te komen op papier zetten. Wat jullie ook kunnen doen, is een beroep doen op de ombudsdienst voor telecommunicatie, een bemiddelingsdienst die in der minne probeert om het conflict op te lossen, samen met alle partijen. De ombudsdienst is bevoegd voor alle telecomoperatoren, of het nu om een probleem met je telefoon, internet of tv gaat. Enkel schriftelijke klachten worden behandeld. Maar je kan wel naar de ombudsdienst bellen (02 223 09 09) om te informeren naar jouw rechten. De ombudsdienst moet je dossier behandelen binnen de 90 dagen na ontvangst van jouw volledige klacht. Enkel als het geschil erg complex is, kan de termijn om ze te behandelen nog eens met 90 dagen worden verlengd. Alle informatie over de ombudsdienst vind je op ombudsmantelecom.be Mijn echtgenote en ik hebben één zoon. Kunnen we, fiscaal gezien, onze gezinswoning best nu al aan onze zoon schenken? Moeten daarop schenkingsrechten worden betaald? En zijn die lager dan de successierechten? We wonen in Wallonië. In jullie situatie is het beter om jullie huis niet te schenken aan jullie zoon, maar hem te laten erven. Een aantal elementen spelen daarbij een rol. Als jullie het huis vandaag schenken, moet jullie zoon, naast de aktekosten, ook schenkingsrechten betalen op de volledige eigendom. Die beginnen aan 3% tot 150.000 euro en lopen op tot 27% boven 450.000 euro. Vergeet ook niet dat jullie dan geen eigenaars meer zijn en niets meer kunnen beslissen. Tenzij jullie het vruchtgebruik behouden en enkel de naakte eigendom schenken, dat kan ook. Doen jullie geen schenking en laten jullie het erfrecht spelen, dan erft jullie zoon de naakte eigendom van het deel van de ouder die eerst overlijdt. Hij betaalt dan successierechten op dat deel. Terwijl de langstlevende van jullie beiden geen erfbelasting betaalt op zijn/haar deel (het vruchtgebruik), want er is een vrijstelling voor het erven van de gezinswoning. Als de andere partner overlijdt, betaalt jullie zoon enkel erfbelasting op het deel van de ouder die het langst leeft. Omdat het om de gezinswoning gaat, betaalt hij een verlaagd tarief. Er is ook nog een vermindering van de successierechten als het nettoaandeel van de erfgenaam niet hoger is dan 125.000 euro.