Mag ik de huur verhogen als ik zonnepanelen leg?

Ik verhuur een woning en overweeg om zonnepanelen te leggen. Mag ik dan de maandelijkse huur verhogen?
...

Ik verhuur een woning en overweeg om zonnepanelen te leggen. Mag ik dan de maandelijkse huur verhogen? Zonnepanelen leggen op een pand dat je verhuurt, zal de elektriciteitsrekening van de huurder flink drukken. Verhuur je een pand met zonnepanelen, dan kan je daar bij het bepalen van de huur rekening mee houden. De aanwezigheid van zonnepanelen rechtvaardigt een hogere huurprijs. Je kan ook overeenkomen dat de huurder een vergoeding betaalt voor de opgewekte energie. Plaats je zonnepanelen in de loop van de huurovereenkomst, dan kan je de huur om die reden niet zomaar verhogen. Tenzij je met de huurder een overeenkomst afsluit. Via een addendum bij de huurovereenkomst kan je afspreken dat de huurder een extra vergoeding betaalt voor de via zonnepanelen opgewekte energie die hij gebruikt. Je kan werken met een forfaitaire vergoeding of je kan de werkelijke energiekost aanrekenen, al is dat moeilijker. In dat geval moet je een prijs hanteren exclusief de nettarieven. Wil de huurder geen bijkomende vergoeding betalen, dan kan je hem echter niet dwingen. Je wacht dan beter met de plaatsing tot de huur eindigt. Ik wil een bankgift doen aan mijn dochter om te helpen bij haar verbouwingen. Ik wil het bewijsdocument registeren zodat de termijn van 3 (of 5) jaar niet speelt. Kan dat ook online en treedt dit dan onmiddellijk in werking? Je kan geld schenken via een bankgift, maar je moet dan wel nog drie jaar leven (vijf in Wallonië), zo niet moet er erfbelasting op betaald worden. Je kan dat voorkomen door het bewijs van de schenking te registeren en daarop 3% (3,3% in Wallonië) schenkingsrechten te betalen. In Vlaanderen kan een schenking registeren al langer via e-mail. De registratie gebeurt dan op de datum van ontvangst van de mail, tenzij de mail buiten de kantooruren aankomt, dan gebeurt de registratie pas de volgende werkdag. De drie jaar speelt in Vlaanderen niet langer vanaf de datum van registratie. De betaling mag later. In het Waals en het Brussels gewest moest je voor de registratie tot voor kort langsgaan op het Kantoor Rechtszekerheid (8-12 uur op weekdagen). Via telefoon, mail of post kan ook, maar dat blijkt moeilijk. In beide gewesten is de schenking pas geregistreerd op de datum van de betaling van de schenkingsrechten. Betalen kan ter plaatse in het Kantoor Rechtszekerheid via Bancontact, zodat de registratie direct kan gebeuren. In alle andere gevallen moet je wachten op het betalings- bericht. Sinds 1 mei 2022 kan je in het hele land een bankgift ook digitaal registreren via MyMinfin, het onlineplatform van de FOD Financiën. Je moet dan alle schenkingsdocumenten (ondertekend bewijsdocument of aangetekende brieven en rekeninguittreksels) in één pdf-document bundelen en online aan de fiscus bezorgen. Uiteraard mag je ook nog altijd de documenten per post opsturen of ter plaatse brengen. Onze zoon is gescheiden. Zijn zoontje is zes dagen per maand bij hem. Hebben wij als grootouders het recht om onze kleinzoon te zien, buiten de dagen dat hij bij zijn vader is, en hoe doen we dat? Artikel 375 bis van het Burgerlijk Wetboek stelt dat grootouders het recht hebben om een persoonlijk contact met het kind te onderhouden. Bij gebrek aan een overeenkomst tussen de partijen wordt over de uitoefening van dat recht beslist door de familierechtbank, in het belang van het kind, op verzoek van de partijen of van de procureur des Konings. De familierechtbank weigert de uitoefening van het recht op persoonlijk contact enkel als de uitoefening ervan ingaat tegen het belang van het kind. Jullie kunnen als grootouders dus zeker een verzoek indienen bij de familierechtbank van de woonplaats van het kind. Enkel als de rechter oordeelt dat het niet in het belang van jullie kleinzoon is, zal hij jullie verzoek weigeren. In dat geval krijgen jullie in principe een beperkt recht, van bijvoorbeeld een dag of weekend per maand en een aantal dagen tijdens de vakanties. Er wordt rekening gehouden met de leeftijd van jullie kleinkind, de afstand en het familiaal evenwicht. Er bestaan geen regels over de manier waarop jullie een voorstel aan de moeder moeten doen. Hoe zij het hoederecht inricht als haar zoon bij haar is, kiest zij volledig zelf. Wij hebben een probleem met onze reisorganisator. We vinden dat die zich schuldig heeft gemaakt aan machtsmisbruik en misbruik van vertrouwen. We vragen een volledige terugbetaling, eventueel via een voucher. Tot dusver doet de organisatie geen enkele tegemoetkoming. Als jullie geprobeerd hebben om tot een oplossing te komen met de reisorganisatie, resten er nog twee mogelijkheden. Jullie kunnen een aangetekende brief sturen naar de reisorganisatie, waarbij jullie de organisatie in gebreke stellen om jullie reis terug te betalen of minstens een voucher toe te kennen. Het is daarbij belangrijk dat jullie alle bewijsstukken toevoegen om duidelijk te maken dat jullie stappen ondernomen hebben om samen met de organisatie tot een oplossing te komen, maar dat die geen enkele medewerking verleende. Krijgen jullie geen antwoord op de aangetekende brief, dan kunnen jullie een procedure bij de rechtbank starten. Een tweede piste is de Geschillencommissie Reizen contacteren. Dit is een manier om het conflict te proberen op te lossen buiten de rechtbank. Deze commissie heeft twee procedures: verzoening en arbitrage. Via de procedure verzoening wordt naar een oplossing in der minne gezocht. Arbitrage heeft tot doel om geschillen tussen reizigers en reisorganisaties of touroperators te beslechten. Meer over de geschillencommissie op clv-gr.be